10:11, 05/11/2021

Thông báo mất giấy tờ

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Vĩnh Thái - Địa chỉ: Làng nhà mẫu KĐT Mỹ Gia, Phong Châu, Vĩnh Xuân, Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa. Vào hồi 10 giờ  đến 11 giờ 10 phút ngày 03/11/2021, trên đoạn đường từ Văn phòng Công ty đến UBND xã Vĩnh Thái, nhân viên của Công ty có mang bản chính các Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của Công ty để làm hồ sơ chứng thực và bị đánh rơi. Chi tiết như sau:
 

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Vĩnh Thái - Địa chỉ: Làng nhà mẫu KĐT Mỹ Gia, Phong Châu, Vĩnh Xuân, Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa. Vào hồi 10 giờ  đến 11 giờ 10 phút ngày 03/11/2021, trên đoạn đường từ Văn phòng Công ty đến UBND xã Vĩnh Thái, nhân viên của Công ty có mang bản chính các Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của Công ty để làm hồ sơ chứng thực và bị đánh rơi. Chi tiết như sau:
 
1. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CY718183 số vào sổ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: CT19061 do Sở TNMT tỉnh KH cấp ngày 30/10/2020 cho Công ty CP Phát triển Đô thị Vĩnh Thái.
 
2. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CY718197 số vào sổ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: CT19075 do Sở TNMT tỉnh KH cấp ngày 30/10/2020 cho Công ty CP Phát triển Đô thị Vĩnh Thái.
 
3. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CY718198 số vào sổ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: CT19076 do Sở TNMT tỉnh KH cấp ngày 30/10/2020 cho Công ty CP Phát triển Đô thị Vĩnh Thái
 
4. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CY718199 số vào sổ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: CT19077 do Sở TNMT tỉnh KH cấp ngày 30/10/2020 cho Công ty CP Phát triển Đô thị Vĩnh Thái
 
5. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CY718203 số vào sổ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: CT19081 do Sở TNMT tỉnh KH cấp ngày 30/10/2020 cho Công ty CP Phát triển Đô thị Vĩnh Thái
 
Nay xin thông báo, ai nhặt được giấy tờ trên xin vui lòng liên hệ với Công ty tại địa chỉ nêu trên hoặc số điện thoại: 0983148252/ 02583.723555 gặp chị Phương – bộ phận Hành chính.
 
Công ty trân trọng cảm ơn.