11:03, 11/03/2021

Thông báo mất hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 Tôi tên Hồ Ngọc Duy, trú tại thôn Phước Lộc, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, ....

Thông báo mất hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Tôi tên Hồ Ngọc Duy, trú tại thôn Phước Lộc, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, có làm mất Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số hiệu 12832 được Văn phòng công chứng Trung tâm chứng thực ngày 9-3-2021 cho thửa đất số 232 tờ bản đồ số 32, địa chỉ thôn Phước Lộc, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, diện tích 864m2.

Ai nhặt được xin liên hệ theo địa chỉ trên. Xin cảm ơn.