08:03, 11/03/2021

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Huy Tân thông báo mất giấy tờ

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Huy Tân,

Địa chỉ 77 đường 2-4, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa .

có sơ suất làm thất lạc Giấy đăng ký xuất xưởng của xe Honda Blade với thông tin như sau:

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Huy Tân,

Địa chỉ 77 đường 2-4, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa .

có sơ suất làm thất lạc Giấy đăng ký xuất xưởng của xe Honda Blade với thông tin như sau:

Loại xe: AFS110MSK 

Màu xe: R340 (ĐỎ ĐEN)

Số khung: RLHJA3635KY001122  

Số máy: JA36E-0731353

Ai nhặt được xin liên hệ số điện thoại 0914.095.686 (chị Phúc). Xin cảm ơn và hậu tạ.