Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Sáu, 17/07/2020, 22:04 [GMT+7]

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1.    Kể từ ngày 02/07/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TK/18P, từ số 0000010 đến số 0000250 của Công ty TNHH Nội thất Trung Kiên,  mã số thuế: 4201598718, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 26B Vạn Kiếp, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 03/07/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0065519 đến số 0065550 của Công ty TNHH Minh Tuấn CL, mã số thuế: 4201465179, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Vinh Bình, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 10/07/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VG/15P, từ số 0000460  đến số 0000500 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vĩnh Gia,  mã số thuế: 4201606567, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 13 Tổ 3 Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 15/07/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0070511 đến số 0070550 của  DNTN Thuật Hoàng, mã số thuế: 4200467783, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Thuận Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 15/07/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HN/11P, từ số 0000064 đến số 0001000 của  DNTN Hải Ninh, mã số thuế: 4200411004, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Vạn Thiện, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 15/07/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/18P, từ số 0000011 đến số 0000100 của Công ty Cổ phần Tư vấn Bất động sản KNT, mã số thuế: 4201811301, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tầng 6, tòa nhà EMC, 62 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.     Kể từ ngày 30/06/2020, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AC/16P, từ số 0067497 đến số 0067500 của Ông Nguyễn Ngọc Thạch, mã số thuế: 4201549862, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thuận Phát - Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 02/07/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AH/11P, từ số 0057576 đến số 0057600, và ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0058676 đến số 0058700 của Công ty TNHH Thương mại và Khai thác Thịnh Phát, mã số thuế: 4201329930, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố số 4, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.
9.    Kể từ ngày 07/07/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TH/16P, số 0000121 của Công ty TNHH Xây dựng Tiến Hưng SCL Cam Lâm, mã số thuế: 4201682663, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


10.    Kể từ ngày 09/07/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn LK/14P, từ số 0000354 đến số 0000500 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Sản xuất Thương mại Tân Lộc Khánh, mã số thuế: 4201582820, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Suối Sâu, xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


11.    Kể từ ngày 09/07/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TT/17P, từ số 0000388 đến số 0000500 của Công ty TNHH Quảng cáo và Tổ chức sự kiện tuổi trẻ, mã số thuế: 4201755128,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 373 Ngô Đến, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


12.    Kể từ ngày 09/07/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn DK/19E, từ số 0000053 đến số 0000500 của Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại & Dịch Vụ Đăng Khoa, mã số thuế: 4201643618, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phước Thượng, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng. 

.

các thông tin tiện ích