11:12, 02/12/2019

Ông Đỗ Duy Hưng mất giấy tờ

Tôi tên: Đỗ Duy Hưng, thường trú tại: 42A2 Khu đô thị Vĩnh Diềm Trung, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ngày 16/10/2019, tôi có làm mất bản sao y bản chính có công chứng Hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất

Mất giấy tờ


Tôi tên: Đỗ Duy Hưng, thường trú tại: 42A2 Khu đô thị Vĩnh Diềm Trung, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ngày 16/10/2019, tôi có làm mất bản sao y bản chính có công chứng Hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất Khu dân cư Vĩnh Điềm Trung, TP. Nha Trang số 187/HĐCN-ĐT ngày 3/12/2007 giữa Công ty Đầu tư và Thương mại VINACONEX – UPGC và bà Hoàng Thị Đào chuyển nhượng ba lô đất 48,49,50 đường A2 KĐT Vĩnh Điềm Trung. Ai nhặt được xin vui lòng liên hệ với tôi theo địa chỉ trên. Tôi xin chân thành cảm ơn.