09:11, 21/11/2019

Mất giấy tờ

Tôi tên Nguyễn Thái Trung, thường trú 138 Nguyễn Trãi, Nha Trang. Tôi có đánh rơi 1 hợp đồng căn hộ chung cư CT2. VCN Phước Hải (Bản gốc).

Mất giấy tờ


Tôi tên Nguyễn Thái Trung, thường trú 138 Nguyễn Trãi, Nha Trang. Tôi có đánh rơi 1 hợp đồng căn hộ chung cư CT2. VCN Phước Hải (Bản gốc). Ai nhặt được xin vui lòng liên hệ với tôi theo địa chỉ trên. Tôi xin chân thành cảm ơn.