Thông báo

Thứ Hai, 14/10/2019, 21:36 [GMT+7]

THÔNG BÁO


Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Kỹ và bà Phạm Thị Ái Liên do nhận chuyển nhượng bằng Giấy tay ngày 1-8-1998.


Ngày 24-6-2019 Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đã nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa liên thông huyện Vạn Ninh chuyển đến.


Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Kỹ và bà Phạm Thị Ái Liên do nhận chuyển nhượng bằng Giấy tay ngày 1-8-1998 đối với thửa đất số 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 tờ 31 (theo bản đồ 299 xã Vạn Hưng).


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23-5-2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho ông Hồ Kiển và bà Nguyễn Thị Đen, địa chỉ thôn Xuân Đông, xã Vạn Ninh, huyện Vạn Ninhđược biết nội dung trên.


Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu không có khiếu nại gì thì Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Lê Kỹ và bà Phạm Thị Ái Liên theo quy định.


 

.

các thông tin tiện ích