Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Năm, 31/10/2019, 22:22 [GMT+7]

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1. Kể từ ngày 06/08/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn CR/11P, số 0000255  của  Công ty TNHH Xây dựng Cam Ranh,  mã số thuế: 4200436898,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  1784 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 09/09/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn CR/11P, số 0000256  của  Công ty TNHH Xây dựng Cam Ranh,  mã số thuế: 4200436898,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  1784 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 10/09/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/11P, số 0000240  của  Công Ty TNHH Nhật Tùng,  mã số thuế: 4200672817,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  413 đường Phạm Văn Đồng, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 25/09/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn TT/17P, từ số 0000036  đến số 0000039 của  Doanh nghiệp tư nhân Mai Thành Tín,  mã số thuế: 4201588244,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Đại lộ Đinh Tiên Hoàng, tổ dân phố Bãi Giếng Bắc, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 25/09/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AQ/15P, từ số 0000052  đến số 0000100  của  Công ty TNHH Anh Quân Nha Trang,  mã số thuế: 4201655998,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 103 Cầu Dứa Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 03/10/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn TP/18P, từ số 0000082  đến số 0000250 của  Công ty TNHH Vận Tải Thành Phát,  mã số thuế: 4201185647,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Đại lộ Hùng Vương, tổ dân phố Nghĩa Bình, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 03/10/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/17P, từ số 0000011  đến số 0000250 của  Công ty TNHH Cơ khí Hưng Phát Cam Ranh,  mã số thuế: 4201738972,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố Phú Lộc, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 09/10/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn CR/11P, từ số 0000257  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Xây dựng Cam Ranh,  mã số thuế: 4200436898,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  1784 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


9. Kể từ ngày 16/10/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn LT/16P, từ số 0000018  đến số 0000250 của  Công ty TNHH Thăng Long 79 Cam Ranh,  mã số thuế: 4201707371,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố Phú Sơn, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


10. Kể từ ngày 16/10/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn CV/11P, từ số 0002060  đến số 0002134 của  Doanh Nghiêp Tư Nhân Quảng Cáo Cọ Vàng,  mã số thuế: 4200460717,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  275A đường Hùng Vương, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


11. Kể từ ngày 18/10/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn SN/17P, từ số 0000044  đến số 0000250 của  Công ty TNHH Sang Nguyễn Green Trees,  mã số thuế: 4201743965,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  28A Yersin, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


12. Kể từ ngày 18/10/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn RB/16P, từ số 0000129  đến số 0000250 của  Công ty TNHH Đầu Tư Rùa Biển,  mã số thuế: 4201562687,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  3B Lam Sơn, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.
 

.

các thông tin tiện ích