Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Ba, 01/10/2019, 22:31 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 29/08/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/17P, từ số 0000011 đến số 0000250 của Công ty TNHH Cơ khí Hưng Phát Cam Ranh, mã số thuế: 4201738972, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phú Lộc, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 03/09/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PH/15P, từ số 0000113 đến số 0000500 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phương Huy, mã số thuế: 4201651136, địa chỉ trụ sở kinh doanh: B2.5 tầng 3, Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 04/09/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/17P, từ số 0000068 đến số 0000500 của Công ty TNHH 3HT, mã số thuế: 4201724521,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 5, đường Hòn Sưng, thôn Như Xuân 1, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 06/09/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VT/11P, từ số 0001201 đến số 0007500 của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Vạn Thành, mã số thuế: 4200647144, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 38 Lạc Long Quân, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 09/09/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HL/11P, từ số 0000039 đến số 0000250 của DNTN Hưng Lên,  mã số thuế: 4200501882, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 09/09/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn DT/11P, từ số 0000166 đến số 0000250 của DNTN Dịch vụ - Thương mại Duy Tân, mã số thuế: 4200729541, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 09/09/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn LP/11P, từ số 0000083 đến số 0000250 của Công ty TNHH Thành Đạt LP, mã số thuế: 4201180818, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố số 9, số nhà 13 đường Trần Phú, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 11/09/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn GL/11P, từ số 0000419 đến số 0000500 của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Gia Lộc, mã số thuế: 42000675494, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 47 Mê Linh, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9.    Kể từ ngày 24/09/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn PG/17P, từ số 0000213 đến số 0000500 của Công ty TNHH Một thành viên Phú Giang, mã số thuế: 4200904708, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phước Đa 3, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


10. Kể từ ngày 30/08/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn VH/17P, từ số 0000280 đến số 0000500 của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Khang Việt Hưng, mã số thuế: 4201638022, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Quốc lộ 26, thôn Phong Ấp, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


11. Kể từ ngày 30/08/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HL/11P, từ số 0000193 đến số 0000500 của Doanh nghiệp Tư nhân Hải Lý, mã số thuế: 4200561063, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


12. Kể từ ngày 04/09/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/11P, số 0000239 của Công Ty TNHH Nhật Tùng, mã số thuế: 4200672817, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 413 đường Phạm Văn Đồng, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


13. Kể từ ngày 09/09/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AQ/15P, số 0000050 của Công ty TNHH Anh Quân Nha Trang,  mã số thuế: 4201655998, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 103 Cầu Dứa Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


14. Kể từ ngày 11/09/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn VN/16P, từ số 0000355 đến số 0000500 của Công ty TNHH Vận tải Vĩnh Nguyên, mã số thuế: 4200535803, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 03 đường Gò Găng, tổ 10, thôn Phú Nông Nam, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


15. Kể từ ngày 18/09/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AQ/15P, số 0000051 của Công ty TNHH Anh Quân Nha Trang, mã số thuế: 4201655998, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 103 Cầu Dứa Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


16. Kể từ ngày 20/09/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn AA/15P, số 0000045 của Công ty Cổ phần Thủy sản xanh Nha Trang, mã số thuế: 4200356699, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 45 đường Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


17. Kể từ ngày 23/09/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn PG/17P, từ số 0000213 đến số 0000500 của Công ty TNHH Một thành viên Phú Giang, mã số thuế: 4200904708, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phước Đa 3, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


 

.

các thông tin tiện ích