Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam

Thông báo thất lạc các hồ sơ, tài liệu

Thứ Tư, 11/09/2019, 21:56 [GMT+7]

Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thông báo thất lạc các hồ sơ, tài liệu thuộc quyền sở hữu của Công ty như sau:


Phiếu thu tiền số: 0001154441; 0001154442; 0001154443; 0001154444; 0001154445


Quý vị tìm được hoặc đang lưu giữ hay sử dụng, xin vui lòng hoàn trả hoặc liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau: Phòng nghiệp vụ - Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam. Tầng 14, số 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, TP. HCM.


Điện thoại: (08) 39149100


Kể từ ngày ra thông báo, các hồ sơ, tài liệu nêu trên sẽ không còn giá trị sử dụng.


Trân trọng.

 

.

các thông tin tiện ích