Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Sáu, 30/08/2019, 20:25 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 18/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HP/13P, từ số 0000067 đến số 0000500 của Công ty TNHH Tư vấn & XD Tân Hoàng Phúc, mã số thuế: 4201571064, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 81 Nguyễn Khuyễn, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 31/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn VP/17P, từ số 0006735 đến số 0010000 của Công ty TNHH MTV dược phẩm Vạn Phúc, mã số thuế: 4201522532, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 39B đường Nhị Hà, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 31/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AK/11P, từ số 0052022 đến số 0052050 của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Toàn My, mã số thuế: 4201659946, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 207 Đồng Khởi, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 31/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn MH/15P, từ số 0000021 đến số 0000500 của Công ty TNHH Mười Hưng, mã số thuế: 4201642396, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phú Khánh Thượng, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 31/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KM/14P, từ số 0000182 đến số 0000500 của Công ty TNHH Khánh Minh Granite, mã số thuế: 4201617551, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 169 Lý Thái Tổ, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 31/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VN/18P, từ số 0000009 đến số 0000250 của Công ty TNHH Tân Tiến VN, mã số thuế: 4201796741, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đường Nguyễn Đình Chiểu, Đông Môn 1, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 31/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AH/11P, từ số 0019469 đến số 0019500 của DNTN Trung Em, mã số thuế: 4200753128, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Thượng, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 31/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NK/11P, từ số 0000104 đến số 0000500 của DNTN Nam Khánh, mã số thuế: 4200481629, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9.    Kể từ ngày 31/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/13P, từ số 0001511 đến số 0002000 của Chi nhánh Nha Trang Công ty CP Thiên Phú Phát, mã số thuế: 3600869647-001, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đông núi Hòn Ngang, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


10.    Kể từ ngày 12/08/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn SM/16P, từ số 0000115 đến số 0000250 của  Công ty TNHH Kỹ thuật Tàu biển Sao Mai, mã số thuế: 4201684357, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Vĩnh Phước, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


11.    Kể từ ngày 12/08/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn VH/17P, từ số 0000280 đến số 0000500 của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Khang Việt Hưng, mã số thuế: 4201638022, địa chỉ trụ sở kinh doanh: QL 26, thôn Phong Ấp, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


12.    Kể từ ngày 14/08/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn PN/18P, từ số 0000038 đến số 0000250 của Công ty Cổ phần Phạm Nguyễn Chi nhánh Khánh Hòa, mã số thuế: 0101313873-005, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 272/2 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


13.    Kể từ ngày 20/08/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TH/16P, từ số 0000110 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dưng Tiến Hưng SCL Cam Lâm,  mã số thuế: 4201682663, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


14.    Kể từ ngày 23/08/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KA/15P, từ số 0000094 đến số 0000250 của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Khang An, mã số thuế: 4201621741, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


15.    Kể từ ngày 26/08/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn CS/16P, từ số 0000040 đến số 0000500 của Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng và Nội thất CS - Home, mã số thuế: 4201703779, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 28 đường B7 - Khu TĐC thuộc khu đô thị VCN Phước Hải, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


16.    Kể từ ngày 01/08/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HP/13P, từ số 0000067 đến số 0000500 của Công ty TNHH Tư vấn & XD Tân Hoàng Phúc, mã số thuế: 4201571064, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 81 Nguyễn Khuyễn, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


17.    Kể từ ngày 02/08/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn ND/14P, từ số 0000222 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây dựng Nhiệt Đới Xanh, mã số thuế: 4201593163, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 10 Bạch Đằng, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


18.    Kể từ ngày 05/08/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KM/14P, từ số 0000182 đến số 0000500 của Công ty TNHH Khánh Minh Granite, mã số thuế: 4201617551, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 169 Lý Thái Tổ, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


19.    Kể từ ngày 06/08/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/13P, từ số 0000077 đến số 0000250 của Công ty TNHH Điện tử Cơ khí Khánh Hòa, mã số thuế: 4201544737, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 10/1A Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


20.    Kể từ ngày 07/08/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NL/16P, từ số 0000317 đến số 0000319 của  Công ty TNHH ILive, mã số thuế: 4201127194, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 12A Nguyễn Trường Tộ, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


21.    Kể từ ngày 12/08/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn VN/16P, từ số 0000350 đến số 0000354 của Công ty TNHH Vận tải Vĩnh Nguyên, mã số thuế: 4200535803, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 03 đường Gò Găng, tổ 10, thôn Phú Nông Nam, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


22.    Kể từ ngày 20/08/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn GL/11P, từ số 0000387 đến số 0000500 của Công ty Cổ phần môi trường Green Life, mã số thuế: 4201096845, địa chỉ trụ sở kinh doanh: SHT 12A, đường số 3 và 33, khu đô thị Lê Hồng Phong 1, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


23.    Kể từ ngày 20/08/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TH/16P, từ số 00000108 đến số 0000109 của Công ty TNHH Xây dựng Tiến Hưng SCL Cam Lâm, mã số thuế: 4201682663,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


24.    Kể từ ngày 22/08/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TT/11P, từ số 0000076 đến số 0000250 của Công ty TNHH Tiến Thẳng, mã số thuế: 4201206209, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 17 Tân An - Bình Tân, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.
 


 

.

các thông tin tiện ích