Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Cam Ranh thông báo mất giấy tờ

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa. MST: 4200284035 Nguyên vào hồi 11h đến 11h10 ngày 03/6/2021, trên đoạn đường từ văn phòng Công ty đến Trạm xăng dầu thuộc thôn Hòn Quy, nhân viên của Công ty có mang bản chính các Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của Công ty để làm hồ sơ chứng thực và bị đánh rơi. Chi tiết như sau:

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Kể từ ngày 24/06/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/14P, từ số 0000167 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dựng HPC, mã số thuế: 4201610813,địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phú Trung, phường Cam Phú, thành  phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

Cuc thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1.    Kể từ ngày 11/05/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn LP/17P, từ số 0000272 đến số 0000500 của Công ty TNHH San lấp tháo dỡ Công trình Lộc Phát, mã số thuế: 4201728004, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 229/106/40 Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

 
.

các thông tin tiện ích