Mất giấy tờ

Tôi tên Nguyễn Chí Nghĩa, thường trú: 16 Điện Biên Phủ, VĨnh Hòa, Nha Trang. Tôi có đánh rơi: 1.Hợp đồng mua bán căn hộ số 281/HĐMBCH-OC1A ngày 26/5/2017 2.Văn bản chuyển nhượng HĐMBCH số 18102 quyển số 8/TP/CC-SCC-HĐGD ngày 9/8/2018 (3 năm).

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 19/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0007983  đến số 0008021 của  Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI,  mã số thuế: 4200777249,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

Mất giấy tờ

Tôi tên: Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh năm 1983; số CMND: 225226876; Thường trú tại số 3B đường Nguyễn Trung Trực, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

 
.

các thông tin tiện ích