Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1.    Kể từ ngày 20/07/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PH/15P, từ số 0000143 đến số 0000500 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phương Huy, mã số thuế: 4201651136, địa chỉ trụ sở kinh doanh: B2.5 tầng 3, Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

Bà Võ Thị Trà Giang mất giấy tờ

Mất giấy tờ Tôi tên Võ Thị Trà Giang, thường trú 66 Mai Xuân Thưởng, Vĩnh Hòa Nha Trang thông báo gia đình bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng và đất rừng số 07/1613 ngày 8/7/1993 mang tên Võ Hữu Vinh (thửa số 7+1, lô a+2, khoảnh VI, tiểu khu 569 tại Bãi Tiên, Đường Đệ, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa).

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1.    Kể từ ngày 02/07/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TK/18P, từ số 0000010 đến số 0000250 của Công ty TNHH Nội thất Trung Kiên,  mã số thuế: 4201598718, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 26B Vạn Kiếp, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

 
.

các thông tin tiện ích