Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1.    Kể từ ngày 10/09/2020, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/003, ký hiệu hóa đơn 42AH/18P, từ số 0013523 đến số 0013550 của Ông Nguyễn Xuân Tú, mã số thuế: 4201562373, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Đông Dinh, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 07/09/2020, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/003, ký hiệu hóa đơn 42AL/18P, từ số 0085378 đến số 0085400 của Ông Lê Minh Long, mã số thuế: 8089699012, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 59 tổ 2 thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

Thông báo về việc mất hồ sơ, tài liệu

Phiếu thu tiền số: 0001316147; 0001316148; 0001316149; 0001316150; Quý vị tìm được hoặc đang lưu giữ hay sử dụng, xin vui lòng hoàn trả hoặc liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau: Phòng Nghiệp vụ - Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam

 
.

các thông tin tiện ích