Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Kể từ ngày 24/06/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/14P, từ số 0000167 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dựng HPC, mã số thuế: 4201610813,địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phú Trung, phường Cam Phú, thành  phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

Cuc thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1.    Kể từ ngày 11/05/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn LP/17P, từ số 0000272 đến số 0000500 của Công ty TNHH San lấp tháo dỡ Công trình Lộc Phát, mã số thuế: 4201728004, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 229/106/40 Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa bán giấy phế liệu là cùi và vé số thu hồi hết hạn lưu trữ

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa bán giấy phế liệu là cùi và vé số thu hồi hết hạn lưu trữ. Đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty, số 03 Pasteur, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang.

 
.

các thông tin tiện ích