Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 01/7/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn YB/17P, từ số 0001087 đến số 0002500 của Công ty TNHH Exotel Yến Bay; Mã số thuế: 4201524089; Địa chỉ: Thôn Bình Lập, xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng. Công ty TNHH Exotel Yến Bay chưa đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính; Công ty không được sử dụng hóa đơn kể từ ngày 16/01/2023 (trừ trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 04/01/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Cây xanh Hưng Lộc; Mã số thuế: 4201784376; Địa chỉ: Lô D17-21 nền 28 đường D4 khu đô thị Hưng Thịnh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Cây xanh Hưng Lộc sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh)

Mất giấy tờ

Tôi tên là Huỳnh Minh Trung, trú Tổ 4, Phước Toàn Tây, phường Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, có đánh rơi 03 Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (từ lần thứ 2), thuộc hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai số: PL23A1/HĐ ký ngày 02/12/2016 trên đường đi từ Văn phòng công chứng Hoàng Huệ Phạm Tuấn, địa chỉ 26 Hai Bà Trưng về Tổ 4, Phước Toàn Tây, phường Phước Hải, TP. Nha Trang vào ngày 16/12/2022.  

 
.

các thông tin tiện ích