NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHA TRANG

Thông báo thành lập trụ sở phòng Giao dịch Lê Thánh Tôn

Thứ Hai, 01/06/2020, 22:19 [GMT+7]

Thông báo thành lập trụ sở phòng Giao dịch Lê Thánh Tôn


Căn cứ Công văn số 437/KHH-TTGSNH ngày 18/05/2020 của Giám đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Chi Nhánh tỉnh Khánh Hòa “về việc chấp thuận đăng ký thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Lê Thánh Tôn”;


Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-VCB-TCNS ngày 24/05/2020 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam “về việc thành lập phòng giao dịch Lê Thánh Tôn trực thuộc VCB Nha Trang”;


Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, cấp ngày 27/05/2020 của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Khánh Hòa;


NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHA TRANG


Trân trọng thông báo


THÀNH LẬP TRỤ SỞ PHÒNG GIAO DỊCH LÊ THÁNH TÔN NHƯ SAU:


1. Tên và địa điểm: NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHA TRANG – PHÒNG GIAO DỊCH LÊ THÁNH TÔN.


- Địa chỉ: Một phần tầng 1, Tòa nhà Nha Trang Lodge Hotel, số 42 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


- Điện thoại: (0258) 3527939 - Fax: (0258) 3527940


2. Thời gian chính thức hoạt động với địa điểm mới: Từ ngày 01/06/2020

3. Ngành nghề hoạt động:


Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN – CN Nha Trang thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như: Huy động vốn bằng tiền đồng, ngoại tệ của các tổ chức và cá nhân dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi; Cấp tín dụng với nhiều hình thức đa dạng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng; Bảo lãnh; Dịch vụ chuyển tiền nhanh trong nước, nước ngoài; Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và các dịch vụ ngân hàng khác trong khuôn khổ được phép hoạt động của Ngân hàng…


HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH

.

các thông tin tiện ích