09:06, 28/06/2020

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông báo

Kế hoạch đấu nối ống HDPE Dn300 tại ngã 3 đường Nguyễn Đình Chiểu và đường 2/4 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa sẽ tiến hành đấu nối ống HDPE Dn300 tại ngã ba đường Nguyễn Đình Chiểu và đường 2/4, nhằm đảm bảo việc cung cấp nước ổn định đến khu vực phía Bắc thành phố Nha Trang. Do đó, Công ty thông báo việc tạm ngừng cung cấp nước như sau:

 Thông báo


Kế hoạch đấu nối ống HDPE Dn300 tại ngã 3 đường Nguyễn Đình Chiểu và đường 2/4 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa sẽ tiến hành đấu nối ống HDPE Dn300 tại ngã ba đường Nguyễn Đình Chiểu và đường 2/4, nhằm đảm bảo việc cung cấp nước ổn định đến khu vực phía Bắc thành phố Nha Trang. Do đó, Công ty thông báo việc tạm ngừng cung cấp nước như sau:


- Thời gian: Từ 20h ngày 30/6/2020 đến 04h ngày 01/7/2020;


- Địa điểm: Khu vực phường Vĩnh Thọ và phường Vĩnh Phước;


Công ty kính mong Quý khách hàng thông cảm, chủ động tích trữ nước trong thời gian trên. Đồng thời, sau khi tiến hành đấu nối, nước sẽ có hiện tượng đục, kính đề nghị khách hàng xả nước trước khi sử dụng.