Thông báo về việc báo giá in và phí phát hành Công báo tỉnh Khánh Hòa

Thứ Năm, 12/12/2019, 21:50 [GMT+7]

Thông báo Về việc Báo giá in và phí phát hành Công báo tỉnh Khánh Hòa


Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu in và phát hành Công báo Khánh Hòa; các cơ quan, đơn vị quan tâm đề nghị gửi Báo giá in và phí phát hành Công báo theo yêu cầu sau:


I. Giá in Công báo Khánh Hòa


1- Khổ của Công báo: 20,5cm X 29cm


2- Trang bìa của Công báo:


- Hình Quốc huy của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (in bốn màu).


- Chữ “Công báo” in hoa, màu đỏ.


- Chữ “Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa” màu đen.


3- Trang cuối của Công báo: Tên đơn vị chịu trách nhiệm xuất bản, địa chỉ, điện thoại, fax, email và tên cơ sở in Công báo màu đen.


4- Hình thức thực hiện:


- In một màu (đen) trên trang giấy A4 (20,5cm X 29cm); Chất liệu giấy: giấy bãi Bằng 60g/m2; Số trang: từ 52-64 trang;


- Báo giá khoán trên 01 cuốn Công báo (giá bao gồm cả thuế VAT)


- Số lượng: Trên 80 cuốn/01 kỳ Công báo


5- Nội dung Công báo: Toàn bộ nội dung, sắp xếp chữ và hình thức do Trung tâm Công báo thực hiện.


II. Phí phát hành Công báo Khánh Hòa


Năm 2020, phát hành (theo danh sách) trên 80 cuốn/kỳ Công báo trong toàn tỉnh Khánh Hòa và phát hành 02 loại:


- Quyển số đơn (từ 52 trang đến 64 trang kể cả trang bìa, loại giấy A4);


- Quyển số đôi (từ 110 trang đến 128 trang kể cả trang bìa, loại giấy A4).


Quý Công ty báo giá cho từng loại trên (giá bao gồm cả thuế VAT).


III. Thời hạn nhận báo giá và hình thức lựa chọn


1- Thời hạn: Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi Báo giá in và phí phát hành (cấp phát) Công báo theo hình thức và nội dung nêu trên về Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa trước ngày 25/12/2019.


2- Hình thức lựa chọn: Quá thời hạn trên Trung tâm Công báo sẽ tổ chức lựa chọn đơn vị đủ điều kiện cạnh tranh theo quy định và ký hợp đồng kể từ ngày 01/01/2020.


3- Chi tiết liên hệ: Nộp trực tiếp về anh Huyên - Trung tâm Công báo tỉnh – Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa; điện thoại: 02583.560553 – 0982760308; địa chỉ: Số 01 - Trần Phú.

.

các thông tin tiện ích