Thông báo về giá nước sạch

Chủ Nhật, 23/06/2019, 22:19 [GMT+7]

THÔNG BÁO

Về giá nước sạch trên địa bàn

Thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh và huyện Cam Lâm

 

Thực hiện Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt; Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông báo như sau:

 

Biểu giá nước sạch cung cấp đến đồng hồ đo nước:

 


Các mức sử dụng nước sinh hoạt

Đơn giá (đồng/m3)

- Sinh hoạt 1: Từ 01 đến 10m3 đầu tiên/ hộ/ tháng

5.040

- Sinh hoạt 2: Trên 10m3-20m3/ hộ/ tháng

6.930

- Sinh hoạt 3: Trên20m3-30m3/ hộ/ tháng

7.770

- Sinh hoạt 4: Trên 30m3/ hộ/ tháng

10.080

 

Các đối tượng/ mục đích sử dụng nước sạch

Đơn giá (đồng/m3)

- Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

8.190

- Bệnh viện, cơ sở y tế

8.190

- Phục vụ mục đích công cộng

8.190

- Hoạt động sản xuất vật chất

10.185

- Kinh doanh dịch vụ

12.495


 

Giá nước sạch nói trên đã bao gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên nước, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng; chi trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; chi phí đấu nối, lắp đặt đồng hồ và ống nhánh theo Nghị định số 117/2007/NĐ-CP và Nghị định số 124/2011/NĐ-CP của Chính phủ; chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

 

Thời gian thực hiện kể từ kỳ hóa đơn thu tiền nước tháng 07/2019.

.

các thông tin tiện ích