Thông báo cho thuê vị trí để lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

Thứ Tư, 23/05/2018, 04:54 [GMT+7]

THÔNG BÁO CHO THUÊ VỊ TRÍ ĐỂ LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa.


2.Nội dung thông báo:


- Hiện nay, Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa đang cho thuê vị trí để lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời trên đường Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang ( trên lề đường phía Tây ), cụ thể:


+ Km 10+820: vỉa hè Nhà đất Thanh Phương


+ Km 10+910: vỉa hè quán Gà Vườn


+ Km 10+999: vỉa hè Km 11


+ Km 11+118: vỉa hè 100 Phạm Văn Đồng


+ Km 11+449: vỉa hè trường tiểu học Vĩnh Hòa


+ Km 11+834: vỉa hè Cửa hàng nhôm kính Đạt


+ Km 12+141: vỉa hè Quán Biển Hẹn


+Km 12+222: vỉa hè 77-78 Cà phê Giải khát


+ Km 12+302: vỉa hè Công ty TNHH Thái Bình


+ Km 12+514: vỉa hè cà phê Lan Chi


+ Km 12+999: vỉa hè Km 13


+ Km 13+095: vỉa hè cà phê Mê Trang – Mai Xuân Thưởng


+ Km 13+175: vỉa hè Nhà Văn hóa Lao Động


+ Km 13+225: vỉa hè đoạn Nguyễn Biểu – Phạm Ngọc Thạch


+ Km 13+335: vỉa hè Đan viện Cát Minh


- Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu thuê quảng cáo xin liên hệ:


+ Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa.


+ Địa chỉ: số 05đường 2/4, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


+ Điện thoại: 0258.3822751.

                                
 

.

các thông tin tiện ích