THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG VÀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG QUA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Thứ Tư, 07/06/2017, 20:26 [GMT+7]

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG VÀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG QUA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI


(Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu số 18/GCN-UBCK do


Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31 tháng 5 năm 2017)   


1.    Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

2.    Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa


3.    Số điện thoại: (058) 6 265 588


4.    Số Fax: (058) 6 266 262


5.    Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): Không có


6.    Cổ phiếu chào bán:


-    Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh


-    Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông


-    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu


-    Số lượng đăng ký chào bán: 2.000.000 cổ phiếu (Hai triệu cổ phiếu)


Trong đó:


+    Bán đấu giá ra công chúng qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX): 1.450.000 cổ phiếu (Một triệu, bốn trăm, năm mươi ngàn cổ phiếu).


+    Bán riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức: 550.000 cổ phiếu (Năm trăm, năm mươi ngàn cổ phiếu).


7.    Khối lượng vốn cần huy động: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) (tính theo mệnh giá).


8.    Mục đích huy động vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng năng lực hoạt động của Công ty và để mở rộng các quầy hàng kinh doanh trong sân bay của Công ty.


9.    Giá bán:


-    Giá khởi điểm bán đấu giá ra công chúng qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: 30.000 đồng/cổ phiếu
-    Giá bán cho nhà đầu tư tổ chức: Không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc bán đấu giá theo phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức bán đấu giá công khai.


10.    Số lượng đăng ký mua tối thiểu và điều kiện tham dự đấu giá: Theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.


11.    Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc và công bố Bản cáo bạch:


-    Thời gian: Trong giờ làm việc của các ngày làm việc từ ngày 07/6/2017 đến 15h30’ ngày 05/7/2017.


-    Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá được công bố trong Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.


Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website: www.hnx.vn, www.vietinbanksc.com.vn, www.cias.vn.


12.    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:


-    Thời gian: Chậm nhất 16h00’ ngày 10/7/2017


-    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu hoặc gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến trụ sở và chi nhánh của đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký


13.    Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:


-    Thời gian:  08h30’ ngày 12/7/2017


-    Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội  


14.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 13/7/2017 đến ngày 22/7/2017


15.    Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 14/7/2017 đến ngày 19/7/2017


16.    Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:


-    Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh


-    Số tài khoản: 115002622255


-    Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa.


    Địa chỉ: 4 Hoàng Hoa Thám, Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


    Điện thoại: (058) 3 829649.

 

.

các thông tin tiện ích