Thông báo thuê máy móc, lao động

Thứ Năm, 18/05/2017, 22:19 [GMT+7]

Thông báo thuê máy móc, lao động

Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa đang có kế hoạch triển khai thi công công trình: Bổ sung công trình Hồ chứa, xử lý nước rỉ rác Bãi rác Hòn Rọ, theo kế hoạch thi công, Công ty cần thuê một số máy móc, nhân công để triển khai thực hiện như sau:

STT

Nội dung thuê

Đơn vị

Số lượng

Thời gian thi công

Ghi chú

1

Máy đào (từ 1,2m3 – 1,6m3)

Chiếc

05

2 tháng

Làm theo ca hoặc thuê tháng (kèm theo lái xe)

2

Máy đục phá đá

Chiếc

02

2 tháng

Làm theo ca hoặc thuê tháng (kèm theo lái xe)

3

Xe ben 6 – 12 tấn

Chiếc

06

2 tháng

Làm theo ca , chuyến hoặc thuê tháng (kèm theo lái xe)

4

Thợ nề (thợ hồ)

Người

50

2 tháng

Tối thiểu từ 250.000 đồng/ ngày. Ưu tiên khoán công việc theo tổ

Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa kính mời các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Tỉnh có máy móc, nhân công liên hệ Công ty để hợp đồng thực hiện. Thời gian thực hiện từ ngày ra thông báo này đến khi hoàn thành công trình.

Mọi chi tiết xin liên hệ : Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa, địa chỉ: 198 đường 16/7, P. Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa. Điện thoại: 058.3844345 (phòng Kỹ thuật) hoặc số 0979.177.676 (A. Hiệp).

.

các thông tin tiện ích