08:02, 28/02/2016

Thông báo hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật

Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động số 01/TP/ĐKHĐ-TT ngày 26/8/2015, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 2/3/2016 tại địa chỉ: Nhà A1 - Chung cư 02 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, TP.Nha Trang.

Thông báo hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật


Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động số 01/TP/ĐKHĐ-TT ngày 26/8/2015, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 2/3/2016 tại địa chỉ: Nhà A1 - Chung cư 02 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, TP. Nha Trang.


Phạm vi hoạt động của Trung tâm chủ yếu để thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng chính sách là có công với cách mạng, người nghèo, người già cô đơn, trẻ em không nơi nương tựa, người đồng bào dân tộc thiểu số.