12:04, 16/04/2015

Thông báo khai trương phòng giao dịch Vĩnh Phước trực thuộc chi nhánh Khánh Hòa

- Địa chỉ : Số 12 đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa


- Điện thoại: 0583 835 002    - Fax: 0583 835 001


- Tên gọi: Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Khánh Hòa – PGD Vĩnh Phước.


- Ngành, nghề kinh doanh: Hoạt động trung gian tiền tệ khác; Kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng.

 

Ngân hàng TMCP Phương Đông

Trân trọng thông báo khai trương PGD Vĩnh Phước

Trực thuộc chi nhánh Khánh Hòa

- Địa chỉ : Số 12 đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa


- Điện thoại: 0583 835 002    - Fax: 0583 835 001


- Tên gọi: Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Khánh Hòa – PGD Vĩnh Phước.


- Ngành, nghề kinh doanh: Hoạt động trung gian tiền tệ khác; Kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng.


- Ngày hoạt động: 15/04/2015.


- Ngày khai trương: 20/04/2015


Rất hân hạnh được đón tiếp và phục vụ quý khách hàng tại trụ sở chi nhánh mới.


Trân trọng!

Holine: 18006678                                                    Website: www.ocb.com.vn