Bố cáo thành lập Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô Chi nhánh Khánh Hòa

Thứ Năm, 23/05/2019, 22:54 [GMT+7]

BỐ CÁO THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÀI SẢN ĐÔNG ĐÔ CHI NHÁNH KHÁNH HÒA


1.    Tên giao dịch: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÀI SẢN ĐÔNG ĐÔ CHI NHÁNH KHÁNH HÒA


2.    Địa chỉ trụ sở: Số 45, Núi Một, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa.


Điện thoại: 0949 428 687


Email: daugiakhanhhoa@gmail.com


3.    Người đại diện theo pháp luật của công ty:


-    Nguyễn Nam Thắng là trưởng chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô Chi nhánh Khánh Hòa.


-    Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 2044/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 25/9/2017.


-    Thẻ đấu giá viên số: 256/ĐGV do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp ngày 06/3/2019.


4.    Lĩnh vực đăng ký hoạt động theo Giấy đăng ký hoạt động số 04/TP-ĐKHĐ do Sở Tư pháp Khánh Hòa cấp ngày 25/4/2019.


5.    Lĩnh vực hoạt động:


-    Bất động sản: Đấu giá Quyền sử dụng đất nhà ở và công trình gắn liền trên đất .


-    Động sản: Xe ô tô, tàu thuyền và các máy móc đã qua sử dụng.
 

.

các thông tin tiện ích