Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Chủ Nhật, 15/06/2014, 21:20 [GMT+7]

Bố cáo thành lập doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tư vấn & Phát triển Công nghệ Miền Trung


Địa chỉ: Số 4E Ngô Quyền, phường Xương Huân, TP.Nha Trang.


Điện thoại: 0917.405980


GCN ĐKKD số 4201568897 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 9-8-2013.


Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.


Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng).


Chủ doanh nghiệp: Ông Nguyễn Trọng Cương.
 

.

các thông tin tiện ích