Bố cáo thành lập Quỹ học bổng Ninh Hòa

Thứ Sáu, 09/05/2014, 22:08 [GMT+7]

BỐ CÁO THÀNH LẬP QUỸ HỌC BỔNG NINH HÒA


1. Tên Quỹ: QUỸ HỌC BỔNG NINH HÒA


2. Địa chỉ: 551 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, TX Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa


Email: ninhhoatoday@yahoo.com


Website: www.ninhhoatoday.net


3. Lĩnh vực hoạt động chính của Quỹ: Hỗ trợ, tài trợ học bổng cho đối tượng là học sinh, sinh viên nghèo học giỏi, vượt khó; Tổ chức, hỗ trợ các hoạt động nhằm phát triển văn hóa giáo dục, nhân đạo và các mục đích phát triển cộng đồng trong phạm vi TX.Ninh Hòa.


4. Người đại diện theo pháp luật của Quỹ: Lê Lầu.


Sinh ngày: 2-5-1950


Địa chỉ thường trú: 630 Trường Sa, P17, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.


Số CMND: 020214574


5. Giấy phép thành và công nhận điều lệ quỹ: Quyết định số 2136/QĐ-CTUBND ngày 29-8-2013.


6. Số tài sản đóng góp quỹ của các sáng lập viên: 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng).
 

.

các thông tin tiện ích