Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Thứ Tư, 09/04/2014, 23:14 [GMT+7]

Bố cáo thành lập doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Phan Hanh


Địa chỉ: Phước Điền, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, Khánh Hòa


Điện thoại: 058. 3817812; Fax: 058.3817812


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201558426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 9-5-2013


Ngành nghề kinh doanh (chính):


- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.


- Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.


- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.


- Bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác.


Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng).


Chủ doanh nghiệp: Đinh Quang Hùng (Giám đốc).
 

.

các thông tin tiện ích