Bố cáo thành lập Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô Chi nhánh Khánh Hòa

1.    Tên giao dịch: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÀI SẢN ĐÔNG ĐÔ CHI NHÁNH KHÁNH HÒA 2.    Địa chỉ trụ sở: Số 45, Núi Một, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa. Điện thoại: 0949 428 687

BỐ CÁO THÀNH LẬP VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN TƯỜNG LINH

1. Tên giao dịch: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN TƯỜNG LINH 2.    Địa chỉ trụ sở: STH.26.03  Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II, phường Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Bố cáo thành lập Văn phòng Luật sư, Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Tên giao dịch: Công ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Nha Trang Tên giao dịch: Công ty Luật Nha Trang 2.    Địa chỉ trụ sở: 365 Lê Hồng Phong, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa. Điện thoại: 0938374908; Email: lsnhuy86@gmail.com

 
.

các thông tin tiện ích