Quỹ Phát triển cộng đồng tỉnh Khánh Hòa công bố nội dung đăng ký thành lập mới

Tên Quỹ viết bằng tiếng Việt: QUỸ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG TỈNH KHÁNH HÒA  

Công ty Luật TNHH Ava bố cáo thành lập

BỐ CÁO THÀNH LẬP Tên công ty: CÔNG TY LUẬT TNHH AVA Giấy đăng ký hoạt động số: 37.02.0099/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp Khánh Hòa cấp ngày 14/3/2022.  

Bố cáo thay đổi địa điểm PGD Vạn Ninh trực thuộc SHB Chi nhánh Khánh Hòa

 Căn cứ công văn chấp thuận của NHNN số 230/KHH-TTGSNH của Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Khánh Hòa về việc chấp thuận đăng ký thay đổi địa điểm PGD Vạn Ninh. . Quyết định SHB số 01/QĐ-HĐQT ngày 5/1/2022 v/v thay đổi địa điểm đặt trụ sở PGD Vạn Ninh trực thuộc SHB Chi nhánh Khánh Hòa

 
.

các thông tin tiện ích