Bố cáo thành lập Công ty Luật TNHH Nguyễn Hữu Trường

- Địa chỉ: 46/35 đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa      

Bố cáo thành lập Văn phòng đại diện CSV OFFSHORE & MARINE PTE.LTD. tại Việt Nam

BỐ CÁO THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CSV OFFSHORE & MARINE PTE.LTD. TẠI VIỆT NAM - Tên Văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện CSV OFFSHORE & MARINE PTE.LTD. Tại Việt Nam - Số: 56-00013-01 cấp ngày 11 tháng 10 năm 2022 do Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa cấp.  

Công ty Luật TNHH MTV Phát triển Khánh Hòa Bố cáo thành lập công ty

Tên công ty: Công ty Luật TNHH MTV Phát triển Khánh Hòa Giấy đăng ký hoạt động số: 37.02.0106/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp Khánh Hòa cấp ngày 27/9/2022. Địa chỉ: 08 Nguyễn Gia Thiều, phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.    

 
.

các thông tin tiện ích