Bố cáo thành lập Văn phòng Luật sư Trần Văn Minh

Địa chỉ trụ sở: 112 đường Tô Hiệu, P.  Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Điện thoại: 091 4074428 - 0258 3884759; Email: tranvanminhvksnt@gmail.com.  

Bố cáo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng công chứng

Văn phòng Công chứng Đào Thị Thanh Trang được thành lập theo Quyết định số 3573/QĐ-UBND ngày 31-12-2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng và đã được Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng số 16/TP-ĐKHĐ ngày 04-3-2021.

Bố cáo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

Văn phòng Công chứng Đào Thị Thanh Trang được thành lập theo Quyết định số 3573/QĐ-UBND ngày 31-12-2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng và đã được Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng số 16/TP-ĐKHĐ ngày 04-3-2021.

 
.

các thông tin tiện ích