Tuyên bố phá sản Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất vật liệu xây dựng 79

Tuyên bố phá sản Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất vật liệu xây dựng 79; địa chỉ: thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200712805 đăng ký lần đầu ngày 05/10/2007 và thay đổi lần thứ 2, ngày 21/4/2011 tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa. Mã số thuế: 4200712805

Quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Xuân Vũ - Giám đốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200578370 đăng ký lần đầu ngày 22/3/2004 và thay đổi lần thứ 4, ngày 25/7/2011 tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.

 
.

các thông tin tiện ích