Hợp tác xã cơ khí sửa chữa ô tô Lộc Thọ bố cáo giải thể doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ SỬA CHỮA Ô TÔ LỘC THỌ Địa chỉ: 1017 đường 23-10, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0977.004.568  

Hợp tác xã Nuôi gà Hùng Nguyện bố cáo giải thể

Địa chỉ: Thôn Phú Bình 1, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại: 0857.756.972 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201807866 do Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hợp tác xã Nuôi gà Hùng Nguyện bố cáo giải thể

Địa chỉ: Thôn Phú Bình 1, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại: 0857.756.972 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201807866 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 21/8/2018.

 
.

các thông tin tiện ích