Giải thể Câu lạc bộ Dưỡng sinh thiền định

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ra Quyết định số 3612/QĐ-UBND, ngày 28/12/2022 về việc giải thể Câu lạc bộ Dưỡng sinh thiền định tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, CLB Dưỡng sinh thiền định tỉnh có trách nhiệm nộp lại con dấu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chấm dứt hoạt động kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Bố cáo giải thể Hợp tác xã Sản xuất Nước đá Nhân Lực

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã Sản xuất Nước đá Nhân Lực Địa chỉ: 331 đường 2/4, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0905757007  

Tuyên bố phá sản Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất vật liệu xây dựng 79

Tuyên bố phá sản Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất vật liệu xây dựng 79; địa chỉ: thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

 
.

các thông tin tiện ích