Công ty CP Phát triển đô thị Vĩnh Thái cần tuyển

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VĨNH THÁI

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí thông báo

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí mời hội viên Câu lạc bộ, 7 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2020, về Câu lạc bộ nghe ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy thông tin tình hình kinh tế - xã hội Tỉnh nhà thời gian qua hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 18.

Mất giấy tờ

Tôi tên: Lê Khắc Duy có làm mất 1 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (dùng cho xe cơ giới) xe ô tô có thông tin chi tiết như sau:

 
.

các thông tin tiện ích