Công ty VCN cho thuê văn phòng Nha Trang

Công ty VCN cho thuê văn phòng Nha Trang

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1.    Kể từ ngày 16/03/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn BT/19E, từ số 0000048 đến số 0000500 của Công ty TNHH B - T Seafood, mã số thuế: 4200764472, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 1 - Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế thông báo cần tuyển

1.    Bác sỹ thú y, Kỹ sư chăn nuôi thú y; 2.    Kỹ sư, trung cấp: điện, điện lạnh, điện tử, tự động hóa; 3.    Kỹ sư, Cử nhân: công nghệ sinh học, sinh học, sinh hóa; ....  

 
.

các thông tin tiện ích