Khánh Sơn tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 17/11/2021, 22:13 [GMT+7]

Khánh Sơn tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ở huyện miền núi Khánh Sơn. Thực hiện chương trình này giai đoạn 2021-2025, địa phương đang phấn đấu để đưa xã Sơn Bình đạt chuẩn NTM vào năm 2025, các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên.


Diện mạo nông thôn từng bước thay đổi


Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nhiều tuyến đường, cầu tràn vào khu sản xuất trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây dựng, bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển lưu thông hàng hóa. Hệ thống nước sinh hoạt phục vụ người dân, kênh mương và công trình thủy lợi phục vụ sản xuất; cơ sở trường học, y tế được quan tâm đầu tư, chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt; công tác bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe cho người dân cũng được nâng lên.

 

Đến năm 2021, trong số 7 xã xây dựng NTM tại Khánh Sơn, xã Sơn Bình đã đạt 15/19 tiêu chí; xã Sơn Hiệp đạt 14 tiêu chí; xã Sơn Lâm đạt 13 tiêu chí; các xã: Ba Cụm Bắc, Ba Cụm Nam, Thành Sơn đạt 12 tiêu chí và xã Sơn Trung đạt 11 tiêu chí. Phấn đấu đến năm 2025, xã Sơn Bình đạt 19/19 tiêu chí; xã Sơn Hiệp đạt 17 tiêu chí; các xã: Thành Sơn, Sơn Lâm, Ba Cụm Bắc đạt 16 tiêu chí; các xã: Sơn Trung, Ba Cụm Nam đạt 15 tiêu chí.

Nhờ trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, thu nhập của hộ đồng bào dân tộc
thiểu số tại Khánh Sơn đang được nâng lên.


Theo ông Đỗ Nhi Huy - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất từ chương trình đã được triển khai kịp thời, sâu rộng; các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất có hiệu quả được nhân rộng. Người dân đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn bước đầu đã có hiệu quả. Qua đó, góp phần từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo đúng hướng, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, nhất là các sản phẩm thế mạnh của địa phương.


Tuy nhiên, Khánh Sơn là huyện nghèo, xuất phát điểm thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, kinh tế còn khó khăn, doanh nghiệp hoạt động nhỏ lẻ… nên địa phương còn nhiều khó khăn trong huy động đóng góp từ nhân dân và doanh nghiệp vào xây dựng NTM. Bên cạnh đó, nguồn lực đầu tư từ ngân sách còn hạn chế so với nhu cầu, nhất là trong đầu tư phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn. Mặt khác, việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương cũng gặp một số khó khăn do sản xuất nông nghiệp chưa bền vững, tình hình thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra, giá cả vật tư, nông sản luôn biến động, thị trường tiêu thụ còn khó khăn…


Đưa Sơn Bình đạt chuẩn nông thôn mới


Theo ông Mấu Thái Cư - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, huyện sẽ tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình xây dựng NTM. Huyện sẽ tập trung nguồn lực đầu tư để đưa xã Sơn Bình đạt chuẩn NTM vào năm 2025 (hiện nay đã đạt 15/19 tiêu chí), các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Dự kiến, tổng nhu cầu đầu tư cho chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025 hơn 200 tỷ đồng.

 

Đến năm 2021, trong số 7 xã xây dựng NTM tại Khánh Sơn, xã Sơn Bình đã đạt 15/19 tiêu chí; xã Sơn Hiệp đạt 14 tiêu chí; xã Sơn Lâm đạt 13 tiêu chí; các xã: Ba Cụm Bắc, Ba Cụm Nam, Thành Sơn đạt 12 tiêu chí và xã Sơn Trung đạt 11 tiêu chí. Phấn đấu đến năm 2025, xã Sơn Bình đạt 19/19 tiêu chí; xã Sơn Hiệp đạt 17 tiêu chí; các xã: Thành Sơn, Sơn Lâm, Ba Cụm Bắc đạt 16 tiêu chí; các xã: Sơn Trung, Ba Cụm Nam đạt 15 tiêu chí.

Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, huyện Khánh Sơn đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chương trình này; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí cần ít vốn. Địa phương sẽ huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng NTM; tăng cường công tác giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện chương trình... Bên cạnh đó, huyện tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao sản lượng, giá trị nông sản; đổi mới tổ chức sản xuất trong nông nghiệp…


Để tập trung đầu tư cho xã Sơn Bình hoàn thành các tiêu chí còn lại trong xây dựng NTM, địa phương sẽ rà soát để vận động xã hội hóa, ưu tiên nguồn lực để xóa nhà tạm, từng bước nâng tỷ lệ nhà ở nông thôn đạt chuẩn. Đối với tiêu chí về thu nhập, sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, ưu tiên hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao; phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác... Đối với tiêu chí về hộ nghèo, sẽ tập trung triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng NTM để thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã. Đối với tiêu chí về y tế, tập trung kêu gọi các tổ chức, cá nhân và các nguồn lực khác để phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ em, cải thiện bữa ăn cho bà mẹ, trẻ em, tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân...


HẢI LĂNG

 

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 13 giây...