Diên An: Nỗ lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Thứ Hai, 14/12/2020, 21:56 [GMT+7]

Diên An: Nỗ lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Xã Diên An (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2014. Xã đang tiếp tục nỗ lực để đạt xã NTM nâng cao vào cuối năm 2021.


Đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội


Bà Nguyễn Thị Thanh Lê - Chủ tịch UBND xã Diên An cho biết, năm 2020, xã tiếp tục giữ vững 19 tiêu chí NTM; đồng thời, qua rà soát các tiêu chí theo Quyết định số 1362 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định cụ thể hóa bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, xã tự đánh giá đã đạt 12/12 tiêu chí NTM nâng cao. Tuy nhiên, theo kế hoạch của huyện, xã Diên An sẽ phấn đấu được công nhận xã NTM nâng cao vào cuối năm 2021. Vì vậy, vừa qua, xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí nâng cao năm 2021, trong đó nhiều hạng mục hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư.

 

Nghề chạm khắc gỗ đem lại thu nhập ổn định  cho nhiều hộ dân xã Diên An.

Nghề chạm khắc gỗ đem lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân xã Diên An.


Theo đó, năm 2021, xã sẽ tu sửa các tuyến đường xuống cấp và tiếp tục đầu tư đường bê tông xi măng với tổng chiều dài hơn 1.000m, kinh phí 1,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của xã. Ngoài ra, các tổ chức, đoàn thể sẽ vận động người dân dời rào, hiến đất, đóng góp ngày công để xây dựng đường giao thông nông thôn theo chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; đồng thời, tuyên truyền nhân dân trồng cây xanh, trồng hoa theo từng tuyến đường giao thông, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Để bảo đảm 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động, xã sẽ đầu tư kiên cố hóa 250m kênh mương với kinh phí hơn 499,8 triệu đồng. Hiện nay, 7 thôn của xã đã có nhà văn hóa - khu thể thao, trong đó 50% nhà văn hóa - khu thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Do đó, xã sẽ đầu tư đèn chiếu sáng tại các nhà văn hóa, khu tập thể dục thể thao, xây mới các nhà văn hóa thôn: Phú Ân Nam 1, Phú Ân Nam 2, Phú Ân Nam 4, Phú Ân Nam 5 và bổ sung thêm trang thiết bị cho các thôn với tổng kinh phí hơn 6,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách xã. Nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, xã sẽ lắp đặt hệ thống camera trên tuyến đường Bà Đề với kinh phí hơn 276,9 triệu đồng (ngân sách của tỉnh, huyện và đối ứng của xã) và đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường này.


Nâng cao thu nhập, đời sống người dân


Theo lãnh đạo xã Diên An, xã được công nhận đạt NTM vào cuối năm 2014, lúc đó thu nhập bình quân của người dân 27,7 triệu đồng/người/năm. Năm 2020, thu nhập bình quân của người dân xã Diên An đạt 41 triệu đồng/người/năm. Xã đặt ra mục tiêu cho tiêu chí thu nhập đạt hơn 49,2 triệu đồng/người/năm vào năm 2021. Để đạt được mục tiêu đề ra, xã sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ phát triển, có kế hoạch hỗ trợ các mô hình sản xuất. Trong đó, xã khuyến khích người dân phát huy hiệu quả mô hình sản xuất vườn đồi, chú trọng đào tạo nghề cho lao động; duy trì và phát triển mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ lúa giống của hợp tác xã nông nghiệp để tăng thu nhập cho người dân; tạo điều kiện cho người dân vay vốn tín dụng ưu đãi, khuyến nông, khuyến lâm; hỗ trợ tiếp cận thông tin thị trường và tiêu thụ sản phẩm… Hiện nay, xã còn 15 hộ nghèo và 25 hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã năm 2020 chỉ còn 0,47%, thấp hơn chỉ tiêu chung theo Quyết định 1362 của UBND tỉnh (<=2,5%).


Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xã tiếp tục vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu năm 2021 có 90% người dân tham gia bảo hiểm y tế; đảm bảo 100% đối tượng người có công, người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời. Đến nay, toàn xã có 3.166 hộ/3.191 hộ sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước sinh hoạt. Xã đang kiến nghị với đơn vị cấp thoát nước kéo đường ống vào các hộ còn lại để bảo đảm 100% người dân được sử dụng nước sạch.


MAI HOÀNG


 

.

các thông tin tiện ích