Cam Ranh: 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Sáu, 18/12/2020, 21:38 [GMT+7]

Cam Ranh: 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đến cuối năm 2020, TP. Cam Ranh có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là: Cam Thành Nam, Cam Thịnh Đông và Cam Lập. Các xã còn lại như: Cam Bình đạt 18/19 tiêu chí, Cam Phước Đông 15/19 tiêu chí, Cam Thịnh Tây 13/19 tiêu chí.


Đối với xây dựng nông thôn mới nâng cao: Xã Cam Bình và Cam Thịnh Đông đạt 9/12 tiêu chí; Cam Lập 8/12 tiêu chí, Cam Thành Nam 6/12 tiêu chí. Chương trình mỗi xã một sản phẩm có 1 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao là xoài sấy dẻo của Công ty TNHH Top Food; 2 sản phẩm thi nâng hạng và đạt 3 sao cấp thành phố, đang lập hồ sơ dự thi OCOP cấp tỉnh.


Thời gian qua, thành phố đã chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; điều chỉnh quy hoạch chung nông thôn mới…


V.L

 

.

các thông tin tiện ích