Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới trên lĩnh vực an ninh trật tự

Chủ Nhật, 22/11/2020, 21:19 [GMT+7]

Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới trên lĩnh vực an ninh trật tự

Công an tỉnh vừa có báo cáo tổng kết kế hoạch tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên lĩnh vực an ninh trật tự.


Theo đó, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên lĩnh vực an ninh trật tự, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã tham mưu thành lập ban tổ chức, tổ giúp việc; đồng thời, xây dựng kế hoạch, phân công giảng viên, biên soạn 4 chuyên đề; in, phát hành 10.000 tờ rơi tuyên truyền. Từ ngày 16-9 đến 13-11, Công an tỉnh đã thực hiện đợt tuyên truyền tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; qua đó, đã tuyên truyền cho 1.200 đại biểu của 92 xã.


Minh Hạnh

.

các thông tin tiện ích