Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Thứ Tư, 30/09/2020, 23:24 [GMT+7]

Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Khánh Hòa vừa có văn bản kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025.


Theo đó, để triển khai Chương trình NTM giai đoạn 2021 - 2025, tháng 7-2020, Sở NN-PTNT có hướng dẫn đề cương, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình trên địa bàn. Tháng 8-2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thành kế hoạch thực hiện Chương trình NTM năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 gửi Sở NN-PTNT trước ngày 20-8 để tổng hợp, báo cáo trước ngày 30-8. Tuy nhiên, do nhiều địa phương chậm trễ trong việc xây dựng kế hoạch, gửi báo cáo nên Sở NN-PTNT đã đề nghị và được UBND tỉnh đồng ý gia hạn đến ngày 30-9.


Tuy nhiên, đến nay, UBND TP. Nha Trang chưa chi tiết các hạng mục công trình; UBND TP. Cam Ranh chưa có báo cáo chính thức; UBND huyện Diên Khánh chưa đăng ký vốn sự nghiệp kinh tế. Vì vậy, Sở NN-PTNT chưa đủ căn cứ để tổng hợp báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư toàn bộ danh mục dự án Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, cũng như hoàn chỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.


Sở NN-PTNT đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung, khẩn trương xây dựng báo cáo; đồng thời gửi sở trước ngày 5-10 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-10.


C.Đ


 

.

các thông tin tiện ích