11:03, 22/03/2023

Nha Trang: Khẩn trương khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính

Sáng 22-3, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang chủ trì buổi làm việc với UBND thành phố về công tác cải cách hành chính.

Sáng 22-3, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang chủ trì buổi làm việc với UBND thành phố về công tác cải cách hành chính (CCHC).


Theo báo cáo của UBND thành phố, năm 2022, thành phố đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác CCHC; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ, cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp… Tuy nhiên, chỉ số CCHC của thành phố trong năm 2022 chỉ đạt 80,13% (tăng 0,57% so với năm 2021), xếp hạng khá, xếp thứ 8/8 huyện, thị xã, thành phố. Nguyên nhân do lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, kiểm tra sâu sát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, thành phố giao; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong xử lý hồ sơ liên thông còn nhiều bất cập, chưa chặt chẽ, chưa kịp thời; tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, nhất là trong lĩnh vực đất đai vẫn còn rất cao...


Phát biểu kết luận, ông Hồ Văn Mừng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, địa phương, đơn vị quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém, đề ra các giải pháp hiệu quả trong công tác CCHC. Các cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố về công tác CCHC; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, thành phố và địa phương trong thực hiện CCHC; quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công tác tuyên truyền; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao đạo đức công vụ; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho công tác CCHC…


THU HƯƠNG