Năm 2022: Công tác cải cách hành chính chuyển biến tích cực

Thứ Hai, 06/02/2023, 23:06 [GMT+7]

Năm 2022: Công tác cải cách hành chính chuyển biến tích cực

Kết quả xếp hạng và chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa công bố cho thấy, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chuyển biến tích cực.


Không còn đơn vị xếp hạng trung bình


Năm 2022, trong 16 đơn vị xếp hạng tốt về CCHC và đạt chỉ số từ 90% trở lên, có một số đơn vị tăng chỉ số đáng kể, như: Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Ban Dân tộc, UBND huyện Khánh Vĩnh, Trường Đại học Khánh Hòa. Với chỉ số tăng gần 14%, Sở Xây dựng đã lên hạng khá; toàn tỉnh không còn đơn vị xếp hạng trung bình.

 


Các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 12, ngày 26-5-2017 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình hành động số 12, ngày 31-3-2017 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện báo cáo CCHC định kỳ theo quy định của UBND tỉnh với yêu cầu cao hơn về thời gian, nội dung, số liệu thống kê; cũng là năm đầu tiên báo cáo trên hệ thống phần mềm báo cáo CCHC tỉnh; qua đó có 39/43 đơn vị đạt điểm tối đa, tăng 6 đơn vị so với năm 2021. Với việc tăng cường tuyên truyền CCHC, chú trọng sử dụng mạng xã hội Fanpage, Zalo, đồ họa trực tuyến (Video Graphic, Inforgraphic), 35/43 đơn vị đã đạt điểm tối đa.

Về xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, trừ 5 cơ quan được giảm trừ điểm do không được giao xây dựng văn bản, các đơn vị còn lại đều đạt điểm tối đa. Số đơn vị có điểm tối đa về xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số tăng 14,5%. Nhiều đơn vị cũng đạt điểm tối đa về: Cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công...

 

Khai trương điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại xã Vĩnh Phương (TP. Nha Trang)  vào ngày 30-12-2022.

Khai trương điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại xã Vĩnh Phương (TP. Nha Trang) vào ngày 30-12-2022.


Ở lĩnh vực tác động CCHC, Thanh tra tỉnh đạt điểm tối đa; UBND huyện Khánh Vĩnh cao điểm nhất khối huyện và là cơ quan duy nhất đạt chỉ số hài lòng hơn 90%. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa có kết quả cao nhất khối ngành dọc của Trung ương...


Năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, khối UBND cấp huyện đã đẩy mạnh thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai qua nền tảng quốc gia. Qua đó, các đơn vị, địa phương đã giải quyết thành công gần 56.600 lượt giao dịch với hơn 345 tỷ đồng, tăng 400% về số lượt và 12 lần về số tiền so với năm 2021. Có 8/8 UBND cấp huyện thu ngân sách vượt dự toán. Đây cũng là năm đầu tiên các đơn vị đều có điểm thưởng vì đã chủ động rà soát, báo cáo UBND tỉnh xử lý vướng mắc, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ trên các lĩnh vực quản lý.


Còn nội dung giảm điểm


Tuy nhiên, với 376 nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn, chiếm 2,52%, một số đơn vị vẫn bị mất điểm ở tiêu chí thực hiện các nhiệm vụ, công việc được UBND tỉnh giao trong năm. Ở tiêu chí sáng kiến hoặc giải pháp mới trong CCHC, có 21/43 đơn vị đạt điểm tối đa, ít hơn năm 2021 (30/44 đơn vị); 9 đơn vị không có điểm. Không có đơn vị sự nghiệp nào đạt điểm ở tiêu chí tham gia thí điểm thực hiện các cơ chế, mô hình, giải pháp mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Cả 8 địa phương không được điểm ở tiêu chí giải ngân 100% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm. Ngoài ra, 9 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh liên quan đến thứ hạng tiêu chí, tiêu chí thành phần trong bộ chỉ số CCHC, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh bị trừ điểm.

 

Riêng tiêu chí tác động CCHC, điểm số được quy đổi dựa trên chỉ số hài lòng, trừ Thanh tra tỉnh dựa trên kết quả công tác thanh tra kinh tế - xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Năm 2022, với việc duy trì chỉ số hài lòng tối thiểu 80%, các khối cơ quan chưa đạt mục tiêu năm là 83%. Nhiều đơn vị bị mất điểm ở 2 tiêu chí: Tiếp cận dịch vụ; điều kiện tiếp đón và phục vụ. Tuy vậy, không đơn vị nào bị trừ điểm vì có đơn vị trực thuộc có chỉ số hài lòng ở mức Yếu.


Theo ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ, năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều chuyển biến trong công tác CCHC. Điều đó cũng cho thấy, việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 12 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 12 của UBND tỉnh đã làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành CCHC, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ nhân dân của hệ thống hành chính tỉnh. Những mặt chưa đạt được phản ánh qua điểm số đánh giá tiêu chí, tiêu chí thành phần. Do đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục quan tâm đầu tư đúng mức để cải thiện kết quả một cách bền vững và khắc phục các tồn tại.  

 

Năm 2022, toàn tỉnh có 43 cơ quan, đơn vị, địa phương là đối tượng đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC, giảm 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh. Kết quả, 30 đơn vị xếp hạng tốt; 13 đơn vị xếp hạng khá; không có đơn vị xếp hạng trung bình và yếu. So với năm 2021, số đơn vị xếp hạng tốt và khá giữ vững, giảm 1 đơn vị xếp hạng trung bình và duy trì không có đơn vị xếp hạng yếu.


NGUYỄN VŨ


 

.

các thông tin tiện ích