Nâng cao chất lượng khảo sát ý kiến cán bộ, công chức xác định Chỉ số cải cách hành chính

Thứ Hai, 13/12/2021, 20:27 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng khảo sát ý kiến cán bộ, công chức xác định Chỉ số cải cách hành chính

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai một số nội dung nâng cao chất lượng khảo sát ý kiến cán bộ, công chức theo hình thức trực tuyến, phục vụ việc xác định chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo, quán triệt đảm bảo tất cả cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị được chọn, cử tham gia khảo sát trực tuyến phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, tỉnh (vào tháng 12-2021 và các năm tiếp theo) tham gia khảo sát trực tuyến đầy đủ, nghiêm túc. Cán bộ, công chức thường xuyên kiểm tra thư điện tử công vụ, đảm bảo quy định quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1480 ngày 18-6-2012 của UBND tỉnh.


UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh vận hành thông suốt, ổn định, tiếp nhận được thư điện tử hướng dẫn khảo sát trực tuyến từ Bộ Nội vụ; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh làm đầu mối phối hợp triển khai khảo sát ý kiến đại biểu HĐND tỉnh theo hình thức trực tuyến phục vụ việc xác định chỉ số cải cách hành chính của tỉnh; Sở Nội vụ chủ trì tổ chức triển khai khảo sát theo hình thức trực tuyến phục vụ việc xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, tỉnh trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.


Được biết, kết quả chỉ số cải cách hành chính tỉnh trong những năm gần đây do Bộ Nội vụ công bố cho thấy kết quả khảo sát ý kiến cán bộ, công chức của tỉnh chưa phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả cải cách hành chính mà tỉnh đạt được dẫn đến có sự chênh lệch trong đánh giá của Bộ Nội vụ và kết quả khảo sát. Năm 2020, theo kết quả Bộ Nội vụ thẩm định công tác cải cách hành chính, tỉnh đứng vị trí 20/63 tỉnh, thành phố nhưng kết quả khảo sát cán bộ, công chức đánh giá công tác cải cách hành chính của tỉnh lại đứng ở vị trí 57/63. Điều này dẫn đến kết quả chỉ số cải cách hành chính chung của tỉnh đứng vị trí 48/63 tỉnh, thành phố. Điều đó cho thấy kết quả khảo sát ý kiến của cán bộ, công chức được chọn và cử tham gia khảo sát trực tuyến sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Do đó, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về kết quả cải cách hành chính của tỉnh tới toàn thể cán bộ, công chức để giúp họ nâng cao nhận thức, tăng sự tin tưởng và đưa ra những đánh giá, ghi nhận chính xác những nỗ lực của tỉnh trong công tác cải cách hành chính.


T.K

.

các thông tin tiện ích