Ninh Hòa: Một số bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính một cửa liên thông

Thứ Năm, 14/10/2021, 19:56 [GMT+7]

Ninh Hòa: Một số bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính một cửa liên thông

UBND thị xã Ninh Hòa vừa có báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa về những vướng mắc, bất cập trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông.


Cụ thể như sau: trong lĩnh vực Chứng thực thì người tiếp nhận hồ sơ theo quy định là công chức Tư pháp - Hộ tịch. Tuy nhiên, theo quy trình một cửa thì người tiếp nhận hồ sơ là người làm công tác tiếp nhận và trả kết quả. Trong lĩnh vực giải quyết hồ sơ Đăng ký khai sinh cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi: Theo quy định để đăng ký khai sinh cho trẻ em cần phải có mã số định danh cá nhân; tuy nhiên, việc lấy số định danh thông thường khoảng 2 - 3 ngày trong khi đó thời gian cấp giấy khai sinh quy định là 1 ngày nên việc cấp giấy khai sinh, thực hiện liên thông cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em bị chậm. Ngoài ra, chức năng đăng ký dịch vụ gửi hồ sơ, nhận kết quả qua bưu điện trên hệ thống Phần mềm Một cửa điện tử tỉnh không thống nhất giữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các địa phương và Bưu điện làm ảnh hưởng đến tiến độ trả kết quả cho công dân; hồ sơ bị “treo” từ các năm trước trên phần mềm Một cửa điện tử đã kết thúc nhưng được thống kê vào mục hồ sơ trễ hạn của năm hiện tại.


T.K

.

các thông tin tiện ích