Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kho bạc Nhà nước (29-5-1946 - 29-5-2021), 76 năm ngày truyền thống ngành Tài chính (28-8-1945 - 28-8-2021)

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa: Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, hướng đến kho bạc số

Thứ Sáu, 28/05/2021, 22:23 [GMT+7]

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa: Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, hướng đến kho bạc số

Phát huy truyền thống


Ngày 29-5-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 75/SL, trong đó thành lập Nha Ngân khố trực thuộc Bộ Tài chính. Đây là mốc son đánh dấu sự ra đời của Kho bạc Nhà nước (KBNN) Việt Nam. Trải qua 75 năm hình thành và phát triển, hệ thống KBNN nói chung và KBNN Khánh Hòa nói riêng đã không ngừng lớn mạnh, góp phần cùng toàn ngành Tài chính hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đặt ra trong từng thời kỳ và từng giai đoạn cách mạng, bảo đảm đáp ứng kịp thời các nhu cầu về nguồn lực tài chính phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với lòng tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 

Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021 tại Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.

Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021 tại Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.


Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành KBNN (29-5-1946 - 29-5-2021), 76 năm ngày truyền thống ngành Tài chính (28-8-1945 - 28-8-2021) và những ngày lễ lớn của đất nước; toàn thể công chức KBNN Khánh Hòa quyết tâm thi đua lập thành tích để chào mừng ngày truyền thống. Theo đó, đơn vị phát động các phong trào thi đua với nội dung trọng tâm: Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành đề ra, phấn đấu hoàn thành toàn diện, đảm bảo quản lý an toàn tuyệt đối tiền, tài sản Nhà nước giao cho kho bạc quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn cơ quan. Toàn thể công chức luôn nêu cao tinh thần văn minh công sở, văn hóa nghề kho bạc, thực hiện nghiêm 10 điều kỷ luật của hệ thống KBNN, quán triệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và của ngành…


Năm 2021, bám sát chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh, KBNN Khánh Hòa đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính với mục tiêu lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo để đánh giá công chức. Lãnh đạo KBNN Khánh Hòa đã quán triệt đến toàn thể công chức nâng cao ý thức trách nhiệm, cảnh giác, nhận diện đầy đủ các rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ KBNN; tiếp tục thực hiện kiểm tra đột xuất KBNN cấp huyện về công tác chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ, thực hiện quy trình nghiệp vụ KBNN, đặc biệt là việc quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số. KBNN Khánh Hòa tiếp tục duy trì 100% các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có giao dịch với KBNN thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến vừa đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch vừa bảo đảm kiểm soát thanh toán kịp thời các khoản chi NSNN, những khoản thanh toán cá nhân của các đơn vị có giao dịch với KBNN Khánh Hòa.


Lập nhiều thành tích


Để hạn chế thấp nhất rủi ro cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), KBNN đã đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp để nhận diện và khắc phục các rủi ro, trong đó ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN là một trong những công cụ kiểm soát mang lại hiệu quả cao cho chủ tài khoản, kế toán trưởng của các đơn vị sử dụng NSNN. KBNN Khánh Hòa đã phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các đơn vị sử dụng NSNN, các ban quản lý dự án thực hiện cài đặt ứng dụng cảnh báo rủi ro của KBNN trên thiết bị điện thoại di động để kiểm soát các giao dịch thanh toán, chi trả các khoản chi NSNN của đơn vị thực hiện được chặt chẽ, an toàn. UBND tỉnh cũng rất quan tâm đến công tác cảnh báo rủi ro của KBNN và chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các ban quản lý dự án thuộc tỉnh triển khai thực hiện.


Từ khi thành lập đến nay, KBNN Khánh Hòa đã được Đảng, Nhà nước, UBND tỉnh trao tặng nhiều cờ, bằng khen cho tập thể và cá nhân. Đặc biệt, KBNN Khánh Hòa đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới và Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba. Công tác cải cách hành chính của đơn vị được xếp hạng tốt liên tục 3 năm (từ 2018 - 2020), đáng kể nhất là năm 2019 đã tăng 2 bậc so với năm 2018 trong khối các cơ quan ngành dọc đóng tại địa bàn tỉnh. Nhiều năm liền, các tổ chức đảng ở KBNN Khánh Hòa và KBNN các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những năm qua, Đảng bộ KBNN Khánh Hòa đều được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu. Đặc biệt, Đảng bộ KBNN Khánh Hòa đã được Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua đối với tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (từ 2012 đến 2016). Thực hiện Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030, toàn thể công chức KBNN Khánh Hòa với truyền thống đoàn kết, quyết tâm nỗ lực để vượt qua khó khăn, ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện trau dồi đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu phục vụ trong một hệ thống KBNN hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng nền hành chính phục vụ, hướng đến kho bạc số.


Lê Tống Như Giang

 

.

các thông tin tiện ích