Sở Tài nguyên và Môi trường:

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Chủ Nhật, 07/03/2021, 21:46 [GMT+7]

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021. Theo đó, kế hoạch nhằm bảo đảm việc thực hiện kiểm soát TTHC đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, có trọng tâm; bảo đảm sự công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC; nâng cao hiệu lực, hiệu quả và sự minh bạch của bộ máy hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của doanh nghiệp trong việc tuân thủ TTHC.


Nội dung kế hoạch bảo đảm đồng bộ các nhiệm vụ kiểm soát TTHC, chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm; bảo đảm sự phân công, phối hợp rõ ràng, hợp lý trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến sản phẩm...


THÁI THỊNH


 

.

các thông tin tiện ích