Thông qua kết quả xếp hạng cải cách hành chính năm 2020

Thứ Ba, 12/01/2021, 22:18 [GMT+7]

Thông qua kết quả xếp hạng cải cách hành chính năm 2020

Chiều 12-1, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính (CCHC) tỉnh để thông qua chỉ số và xếp hạng CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh  năm 2020.


Sau khi nghe báo cáo của tổ giúp việc và ý kiến các thành viên, ông Nguyễn Tấn Tuân thống nhất thông qua kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định và phương án khen thưởng. Ông giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mới phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021 - 2030; trong năm 2021, khẩn trương chấn chỉnh một số tồn tại thể hiện qua kết quả chấm điểm, đặc biệt về tỷ lệ công chức cấp xã đạt chuẩn và tình trạng hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ. Các cơ quan, đơn vị kiểm tra lại quy trình hoạt động của các cổng, trang thông tin điện tử để có hướng khắc phục, hoạt động tốt hơn.


Năm 2020, toàn tỉnh có 29 cơ quan, đơn vị đạt hạng tốt về CCHC, gồm 15 sở, 6 cơ quan ngành dọc, 2 UBND cấp huyện và 6 đơn vị sự nghiệp, tăng 5 cơ quan, đơn vị so với năm 2019. 11 cơ quan, đơn vị đạt hạng khá, gồm 3 sở, 6 UBND cấp huyện, 2 đơn vị sự nghiệp, giảm 8 cơ quan, đơn vị so với năm 2019. Toàn tỉnh có 4 đơn vị xếp hạng trung bình, tăng 3 đơn vị so với năm 2019 và không có đơn vị xếp hạng yếu, giảm 1 đơn vị so với năm 2019. Hội đồng thống nhất khen thưởng 40 tập thể và 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2020.


N.V

 

.

các thông tin tiện ích