Kết quả xếp hạng cải cách hành chính năm 2020: Tăng 5 đơn vị xếp hạng Tốt

Thứ Sáu, 15/01/2021, 14:38 [GMT+7]

Kết quả xếp hạng cải cách hành chính năm 2020: Tăng 5 đơn vị xếp hạng Tốt

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt và công bố chỉ số, xếp hạng kết quả cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 
 
Theo đó, năm 2020, trong số 44 cơ quan, đơn vị, địa phương là đối tượng thực hiện đánh giá, xếp hạng, có 29 cơ quan, đơn vị xếp hạng Tốt, tăng thêm 5 đơn vị so với năm 2019; 11 đơn vị xếp hạng Khá, 4 đơn vị xếp hạng Trung bình và không còn đơn vị xếp hạng Yếu, giảm 1 đơn vị so với năm 2019. 
 
Về chỉ số CCHC, so với năm trước, năm 2020, số lượng đơn vị có chỉ số CCHC đạt trên 90% cũng tăng thêm 12 đơn vị. Dẫn đầu khối sở là Thanh tra tỉnh với 96,86%. Ngân hàng Nhà nước tỉnh dẫn đầu khối cơ quan ngành dọc với chỉ số 96,43%. UBND huyện Khánh Vĩnh đứng đầu khối UBND cấp huyện, đạt chỉ số 91,04%. Đứng đầu khối đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh là ban Quản lý dự án phát triển tỉnh, đạt chỉ số 94%. 
N.V
 
 
 
 
.

các thông tin tiện ích