Khảo sát đánh giá kết quả cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2011 - 2020

Thứ Tư, 02/09/2020, 22:43 [GMT+7]

Khảo sát đánh giá kết quả cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2011 - 2020

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định ban hành Kế hoạch khảo sát sự đánh giá của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức đối với kết quả cải cách hành chính (CCHC) tỉnh giai đoạn 2011 - 2020. Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết:

 


- Kế hoạch nhằm khảo sát ý kiến đánh giá của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác CCHC của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020; đồng thời ghi nhận những kỳ vọng, mong muốn về công tác này trong giai đoạn 2021 - 2030, từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp CCHC trọng tâm của tỉnh trong giai đoạn mới, vừa bám sát mục tiêu, định hướng của Chính phủ, vừa phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại tỉnh, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong từng thời kỳ.


- Thưa ông, việc khảo sát được tiến hành theo hình thức nào?


- Việc khảo sát được thực hiện trực tiếp thông qua phiếu khảo sát kết hợp lấy ý kiến rộng rãi bằng hình thức khảo sát trực tuyến. Các đối tượng khảo sát trực tiếp được phân bổ theo hạn ngạch trên từng địa bàn khảo sát (8 huyện, thị xã, thành phố), căn cứ tình hình thực tế, có chọn lọc, xác định đối tượng đại diện, trọng tâm nhằm bảo đảm chất lượng kết quả thu được.


- Xin ông cho biết cụ thể hơn về nội dung, quy mô và thời gian khảo sát?


- Việc khảo sát trực tuyến được tiến hành với người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn có nhu cầu đánh giá, góp ý cho công tác CCHC của tỉnh. Nội dung, phương thức khảo sát được tuyên truyền rộng rãi trên các kênh thông tin đại chúng.


Việc khảo sát trực tiếp được tiến hành đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp đã thực hiện công việc, thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, số lượng khoảng 3.400 phiếu. Danh sách đối tượng này được chọn lọc từ cơ sở dữ liệu khách hàng trên hệ thống thông tin một cửa điện tử, ưu tiên khách hàng thực hiện thủ tục hành chính nhiều lần và đã thực hiện thủ tục ít nhất 1 lần trong năm nay. Đồng thời, khảo sát các cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, số lượng khoảng 1.100 phiếu. Trong đó, ưu tiên khảo sát lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác CCHC và cán bộ, công chức, viên chức tham mưu công tác CCHC; cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh từ 3 năm trở lên. Tỉnh cũng dành khoảng 100 phiếu khảo sát đại diện hội, hiệp hội và cơ quan thông tấn báo chí.


Sở Nội vụ được giao chủ trì khảo sát, xây dựng phương án triển khai, mẫu phiếu và báo cáo kết quả. Các cơ quan, địa phương tích cực tuyên truyền; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức phối hợp tham gia ý kiến. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; trên mạng xã hội Facebook, Zalo; Cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh.


Việc khảo sát được tiến hành từ cuối tháng 8, tháng 9 và báo cáo kết quả tại hội nghị tổng kết công tác CCHC tỉnh giai đoạn 2011 - 2020.


- Xin cảm ơn ông! 

 
Nguyễn Vũ (Thực hiện)

 

.

các thông tin tiện ích