Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2019 xuống hạng: Cần Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu

Thứ Năm, 03/09/2020, 22:49 [GMT+7]

Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2019 xuống hạng: Cần Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu

Năm 2019, kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Khánh Hòa do Bộ Nội vụ thẩm định xếp thứ 12, nhưng kết quả khảo sát đánh giá của cán bộ, lãnh đạo quản lý tỉnh lại ở vị trí 63/63, nên Chỉ số CCHC chung của tỉnh chỉ đạt 80,91%, xuống hạng 34, giảm 23 bậc.


Bộ Nội vụ thẩm định khả quan


Kết quả CCHC của tỉnh được Bộ Nội vụ thẩm định tương ứng 86,53%, cao hơn 3,31% trung bình cả nước, đứng thứ 12/63. Trừ cải cách tài chính công, 6 chỉ số thành phần còn lại đều đạt hơn 80%, trong đó 3 chỉ số đạt rất cao gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC (94,11%); xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh (100%) và cải cách thủ tục hành chính - TTHC (92,21%).

 

Trong chỉ đạo, điều hành CCHC, với 5 nội dung đạt điểm tối đa, duy có kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao bị trừ 0,5 điểm do hoàn thành muộn 2 nhiệm vụ, Khánh Hòa chỉ thấp hơn Bình Dương, Quảng Bình, Hải Phòng. Tiêu chí cải cách TTHC cũng đạt 12,91/14 điểm. Đặc biệt, chỉ số xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh đạt 5/5 điểm.


Với 8/9 điểm, kết quả hiện đại hóa hành chính của tỉnh cũng rất đáng mừng. Các nội dung cung cấp dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đều đạt điểm tối đa. Chỉ riêng nội dung xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh chưa được điểm do hệ thống này theo kế hoạch hoàn thành năm 2020. Tuy vậy, mới có 9 địa phương xây dựng xong hệ thống này. Khánh Hòa cũng được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 đạt vị trí 6/63 với 83,39%.

 

 

3 tiêu chí thành phần của tỉnh chưa đạt điểm tối đa đều có nguyên nhân khách quan. Ví dụ, tiêu chí Công khai TTHC trên cổng thông tin điện tử tỉnh và trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, khi công bố, nhiều trường hợp 1 TTHC nhưng có nhiều tình huống giải quyết, thành phần hồ sơ, thẩm quyền giải quyết và thời hạn khác nhau. Như thủ tục Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, tỉnh phải cụ thể hóa thành 6 quy trình nội bộ mới thực hiện được. Do đó, để thuận tiện cho người dân tra cứu, thực hiện, bên cạnh công khai thông tin TTHC, Cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh còn phải công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC, nên bị đánh giá số TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và số TTHC công khai tại Cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến không thống nhất.


Cán bộ được khảo sát đánh giá rất thấp


Đáng lưu ý, ở nội dung Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức, cán bộ, lãnh đạo quản lý và phát triển kinh tế - xã hội (chiếm 39,5/100 điểm), Khánh Hòa chỉ xếp thứ 58/63. Trong 3 chỉ số thành phần, có 2 nội dung cao hơn hoặc cơ bản tương ứng trung bình chung cả nước. Nhưng riêng kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của cán bộ, lãnh đạo quản lý các cơ quan, đơn vị, địa phương (chiếm gần 60% tổng điểm nội dung này) chỉ đạt 68,38%, ở cuối danh sách 63 tỉnh, thành. Điều này cho thấy khoảng cách rất lớn giữa kết quả thẩm định của Bộ Nội vụ và đánh giá của cán bộ, lãnh đạo quản lý của tỉnh.


Ví dụ, ở lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, từ năm 2017 đến 2019, kết quả thẩm định đều rất cao, có 2 năm còn đạt điểm tuyệt đối. Nhưng đánh giá của cán bộ, lãnh đạo quản lý về chất lượng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh lại khá thấp; các tiêu chí thành phần đều thấp hơn trung bình chung cả nước.


Trong cải cách tổ chức bộ máy, từ năm 2017 đến 2019, khảo sát đánh giá tác động của CCHC đến tổ chức bộ máy của cán bộ, lãnh đạo quản lý tỉnh đều chưa cao và có chiều hướng giảm (từ 66,84% xuống 56,97%). So với năm 2018, kết quả khảo sát cán bộ năm 2019 giảm 6,56%, trong khi kết quả thẩm định của Bộ Nội vụ lại tăng 5,2%.


Trong hiện đại hóa hành chính, kết quả thẩm định của Bộ Nội vụ từ năm 2017 đến năm 2019 đều hơn 85%; năm 2017 xếp thứ 2, năm 2018 dẫn đầu cả nước. Nhưng kết quả khảo sát cán bộ, lãnh đạo quản lý tỉnh lại giảm dần: Năm 2017 xếp thứ 28, năm 2018 xếp thứ 38/63.


Ở bình diện chung, năm 2016, kết quả thẩm định đối với Khánh Hòa khá cao, xếp hạng 4, nhưng kết quả đánh giá của cán bộ, lãnh đạo quản lý lại thấp, xếp hạng 49/63. Năm 2019, tuy thứ hạng thẩm định giảm xuống thứ 12 do cạnh tranh quyết liệt giữa các địa phương nhưng kết quả thẩm định đối với tỉnh tiếp tục tăng, đạt hơn 86%. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác CCHC của tỉnh cũng dần được cải thiện. Nhưng đánh giá của cán bộ, lãnh đạo quản lý tỉnh được khảo sát ngày càng thấp (từ hạng 33 năm 2017 xuống 63 năm 2019), nên Chỉ số CCHC tỉnh năm 2019 xuống hạng 34/63 tỉnh, thành phố.


Bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, chỉ số CCHC tỉnh năm 2019 đã ghi nhận các nỗ lực của tỉnh, nhưng cũng cho thấy một số tồn tại cần khắc phục. Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị tiếp tục cải thiện chỉ số trên, CCHC đồng bộ, liên tục và thực chất. Sở cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm lãnh đạo tổ chức cải cách TTHC; quyết liệt giảm hồ sơ trễ hạn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; cải tiến lề lối làm việc; nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân... Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền kết quả CCHC của tỉnh để cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức, tăng sự tin tưởng và đưa ra đánh giá, ghi nhận chính xác nỗ lực của tỉnh về công tác CCHC.


Nguyễn Vũ

 

.

các thông tin tiện ích