Giám sát an toàn thông tin mạng phục vụ Chính quyền điện tử tỉnh

Chủ Nhật, 02/08/2020, 22:07 [GMT+7]

Giám sát an toàn thông tin mạng phục vụ Chính quyền điện tử tỉnh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ Chính quyền điện tử tỉnh. Ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT), cơ quan được giao chủ trì thực hiện kế hoạch cho biết:

 


- Việc triển khai đề án trên nhằm nâng cao năng lực giám sát an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh; tăng cường khả năng phát hiện sớm, cảnh báo kịp thời, chính xác về các sự kiện, sự cố, dấu hiệu, hành vi, mã độc xâm hại, nguy cơ, điểm yếu, lỗ hổng có khả năng gây mất an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống, dịch vụ CNTT phục vụ Chính quyền điện tử tỉnh; nâng cao tính hệ thống, đồng bộ và chuẩn hóa công tác giám sát an toàn thông tin mạng. Đồng thời, tham gia, duy trì mạng lưới hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng trên toàn quốc; bảo đảm liên kết, liên thông, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng theo hướng dẫn của Bộ TT-TT và cơ quan điều phối quốc gia.


- Xin ông cho biết những nội dung cụ thể để triển khai đề án này?


- UBND tỉnh đề ra 5 nhóm nhiệm vụ cơ bản triển khai đề án, bao gồm: Xây dựng, triển khai các quy định về triển khai giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ CNTT phục vụ Chính quyền điện tử tỉnh; thiết lập và nâng cao hiệu quả hoạt động các hệ thống quan trắc, giám sát an toàn thông tin mạng; đẩy mạnh hoạt động giám sát an toàn thông tin mạng của các nhà cung cấp dịch vụ Internet và doanh nghiệp cung cấp hệ thống, dịch vụ CNTT phục vụ Chính quyền điện tử; kiểm tra, đánh giá, giám sát mức độ an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; xây dựng, phát triển nguồn nhân lực giám sát, bảo đảm an toàn thông tin mạng của tỉnh.


Trong đó, đáng chú ý, tỉnh sẽ triển khai hệ thống giám sát thông tin phục vụ theo dõi và đo lường mức độ lan truyền thông tin trên mạng Internet, qua đó giám sát, kịp thời ngăn chặn các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, gây hoang mang dư luận xã hội, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ uy tín của cơ quan Nhà nước và hệ thống chính trị. Tỉnh cũng bố trí nhân sự để đảm bảo hoạt động giám sát an toàn mạng đối với các hệ thống, dịch vụ CNTT đạt cấp độ 3 trở lên được duy trì liên tục 24/7; theo dõi, phân tích, xác minh và kịp thời cảnh báo dấu hiệu tấn công, sự cố an toàn thông tin mạng liên quan đến các hệ thống, dịch vụ CNTT phục vụ Chính quyền điện tử tỉnh. Đồng thời, phối hợp cơ quan điều phối quốc gia để ứng cứu, xử lý sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong trường hợp vượt khả năng tự ứng cứu, bảo vệ hệ thống, dịch vụ CNTT của tỉnh.


Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ tổ chức các phương thức giám sát trực tiếp và gián tiếp an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ CNTT phục vụ Chính quyền điện tử tỉnh theo hướng dẫn của Bộ TT-TT; trang bị phần mềm phòng, chống mã độc đáp ứng yêu cầu Chỉ thị số 14/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại cho hệ thống máy chủ và toàn bộ máy trạm tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh, kết nối với hệ thống giám sát, chia sẻ thông tin, phòng, chống mã độc của Trung tâm Giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia. Đồng thời, tổ chức các khóa đào tạo, chương trình huấn luyện, diễn tập nâng cao kỹ năng, kỹ thuật, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phụ trách đảm bảo an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và Đội ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh; bổ sung, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ giám sát, phân tích, cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin mạng và hỗ trợ ứng cứu, xử lý sự cố đối với hệ thống thông tin phục vụ Chính quyền điện tử tỉnh...


- Xin cảm ơn ông!

 
NGUYỄN VŨ (Thực hiện)

 

.

các thông tin tiện ích