Số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính

Thứ Hai, 06/07/2020, 21:18 [GMT+7]

Số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính

Với khối lượng hồ sơ tiếp nhận rất lớn, để đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tổ chức, công dân, UBND TP. Nha Trang đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông.


Ứng dụng công nghệ thông tin


Nhận được tin nhắn của bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (một cửa) UBND TP. Nha Trang báo tới lấy kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực hộ tịch trước hạn, chị Nguyễn Thị Hương Thu (phường Phước Tiến, TP. Nha Trang) tỏ ra hài lòng, bởi thông báo điện tử vừa nhanh, vừa thuận tiện. Theo chị, việc cơ quan hành chính nhà nước ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC giúp người dân nắm bắt kịp thời thông tin giải quyết, kéo gần mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân.

 

Khu vực tra cứu thông tin, lấy số thứ tự tại UBND TP. Nha Trang.

Khu vực tra cứu thông tin, lấy số thứ tự tại UBND TP. Nha Trang.


Những năm qua, UBND thành phố luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng CNTT, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO để từng bước nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Bộ phận một cửa UBND thành phố được bố trí máy tính nối mạng phục vụ tổ chức, cá nhân đến giao dịch, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Khu vực này cũng được trang bị hệ thống camera theo dõi; máy lấy số xếp hàng tự động; các màn hình cảm ứng để tra cứu thông tin TTHC, kết quả giải quyết. Các trụ sở, bộ phận một cửa cấp xã cũng được sửa chữa... Việc giải quyết các TTHC đều tuân theo quy trình thiết lập trên phần mềm Một cửa điện tử.


Trên trang thông tin điện tử của thành phố cũng đăng tải thông tin đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân cũng như kết quả xử lý; đồng thời có chuyên mục TTHC cấp huyện, cấp xã; cập nhật, điều chỉnh các liên kết TTHC đến Cổng Dịch vụ công quốc gia. Các TTHC không chỉ được niêm yết trên bảng, in thành tài liệu đặt tại bàn viết hồ sơ mà còn hiển thị trên màn hình cảm ứng.


Hiện nay, thành phố đã có 63 cơ quan, đơn vị có mạng WAN, LAN, được kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan đảng, nhà nước; 51 cơ quan sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; 38 cơ quan (không tính ngành dọc trên địa bàn) sử dụng phần mềm Một cửa điện tử trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, TTHC; 10/11 cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP. Nha Trang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng... Hệ thống quản lý chất lượng tại các UBND cấp xã được nghiệm thu và công nhận đạt chuẩn năm 2017, giúp kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, duy trì tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn của cấp xã từ năm 2017 đến nay dưới 3%. Thành phố đã có 18/19 TTHC phát sinh hồ sơ trực tuyến. Việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí TTHC cũng được triển khai từ cuối năm 2019.

 

Mang lại hiệu quả


Nha Trang là địa phương có số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết TTHC rất lớn. Trung bình hàng tháng, bộ phận một cửa của thành phố tiếp nhận, giải quyết khoảng 3.000 hồ sơ, bằng tổng số hồ sơ tiếp nhận của các địa phương khác trong tỉnh. Trên địa bàn thành phố hiện  nay có hơn 100 dự án triển khai liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, kéo theo phát sinh rất nhiều công việc. Tuy số biên chế được giao còn hạn chế (123 người), nhưng nhờ UBND TP. Nha Trang đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng CNTT, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, triển khai nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến... nên vẫn đạt được hiệu quả đáng kể. Từ năm 2016 đến nay, UBND thành phố đã tiếp nhận, giải quyết gần 9.500 hồ sơ trực tuyến. Các UBND cấp xã đã tiếp nhận hơn 2.800 hồ sơ trực tuyến, đạt 49,94%. Riêng 6 tháng đầu năm nay, thành phố tiếp nhận hơn 1.600 hồ sơ trực tuyến, đạt 46,43% và phát sinh 143 hồ sơ thanh toán trực tuyến.


Trong 10 năm qua, tuy chỉ số xếp hạng cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của UBND thành phố đều duy trì mức khá nhưng tỷ lệ hồ sơ trễ hạn giảm đáng kể. Năm 2011, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn tới 12,07%, đến năm 2019 giảm còn 5,84%. Từ năm 2016 đến nay, số lượng hồ sơ trực tuyến của UBND thành phố và UBND cấp xã tiếp nhận ngày càng nhiều, năm 2018 và 2019 đều vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao.


Ông Trần Văn Võ Thịnh - Trưởng phòng Nội vụ TP. Nha Trang cho biết, để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, thời gian tới, phòng sẽ tham mưu UBND thành phố nhiều giải pháp. Trong đó, tiếp tục chú trọng thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc và tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp thông tin về cơ chế, chính sách, TTHC, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, rà soát, xây dựng và triển khai các phần mềm nghiệp vụ; bổ sung trang thiết bị, phương tiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, từng bước xây dựng cơ quan hành chính nhà nước hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả.

 


NGUYỄN VŨ

 

.

các thông tin tiện ích