10:07, 29/07/2020

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

Ngày 29-7, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính do ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông dẫn đầu kiểm tra tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

Ngày 29-7, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính do ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông dẫn đầu kiểm tra tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.


Theo báo cáo, từ đầu năm đến ngày 10-7, Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa tiếp nhận 1.513 hồ sơ; đã giải quyết 1.391 hồ sơ, trong đó 1.387 hồ sơ giải quyết sớm hạn, đang giải quyết 34 hồ sơ, 5 hồ sơ trễ hạn, số lượng hồ sơ hủy là 40. Đến nay, viên chức, người lao động có tham gia quy trình xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử đã thực hiện thao tác thuần thục; tuy nhiên, vẫn còn phát sinh lỗi khách quan do quên thao tác trên phần mềm, dẫn đến hồ sơ trễ hạn.


Thay mặt đoàn kiểm tra, ông Phạm Duy Lộc đề nghị, đơn vị khẩn trương rà soát, chỉ đạo khắc phục các hạn chế thiếu sót mà đoàn kiểm tra đã nêu ra; có giải pháp khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn; hàng tháng duy trì họp nhận xét, đánh giá cán bộ, viên chức có tham gia quy trình xử lý hồ sơ. Ngoài ra, đơn vị cần quan tâm nâng cao khả năng xử lý, tác nghiệp trên phần mềm một cửa điện tử; kiểm tra đầy đủ hồ sơ trước khi tiếp nhận; không được yêu cầu các cá nhân, tổ chức nộp các loại giấy tờ nằm ngoài quy định; rà soát lại tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được Sở Tài nguyên - Môi trường giao.


V.K