10:07, 30/07/2020

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại phường Ngọc Hiệp

Ngày 30-7, đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh do ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra tại phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang.

Ngày 30-7, đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh do ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra tại phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang.


Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, UBND phường Ngọc Hiệp đã làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; tinh thần, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao. Việc giải quyết hồ sơ cho người dân, tổ chức được thực hiện kịp thời, giảm bớt thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả… Đoàn kiểm tra đề nghị thời gian tới, địa phương cần tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; quan tâm thực hiện công tác dân vận, dân chủ ở cơ sở, nhất là trong việc bồi thường, giải tỏa, tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án trên địa bàn phường...


Theo báo cáo, từ đầu năm đến ngày 22-7, UBND phường Ngọc Hiệp đã tiếp nhận 1.126 hồ sơ, giải quyết 1.103 hồ sơ (chiếm 98%), trong đó 100% giải quyết sớm hạn. Việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã được thực hiện, song mức độ sử dụng dịch vụ của tổ chức, cá nhân còn thấp…


K.D