Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các địa phương, đơn vị

Thứ Sáu, 24/07/2020, 00:02 [GMT+7]

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các địa phương, đơn vị

. Ngày 23-7, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) do ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông dẫn đầu kiểm tra tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Nha Trang.


Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2020, chi nhánh đã tiếp nhận hơn 15.000 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử. Trong đó, đã giải quyết 14.200 hồ sơ đúng và sớm hạn (chiếm hơn 94%), 747 hồ sơ trễ hạn. Trong 6 tháng, chi nhánh đã tiếp nhận gần 5.500 hồ sơ trực tuyến mức độ 3.


Thay mặt đoàn kiểm tra, ông Phạm Duy Lộc yêu cầu trong thời gian tới, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Nha Trang khẩn trương rà soát, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được đoàn kiểm tra chỉ ra. Trong đó, cần có biện pháp khắc phục hồ sơ trễ hạn; kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo để làm tốt công tác phối hợp trong giải quyết hồ sơ; quan tâm nâng cao kỹ năng tác nghiệp, xử lý hồ sơ của cán bộ bộ phận một cửa và chuyên môn; việc xử lý hồ sơ trên phần mềm phải tương ứng với xử lý hồ sơ trên giấy; thực hiện tốt việc lưu trữ hồ sơ; thực hiện nghiêm quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông...

 

Kiểm tra cải cách hành chính tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Nha Trang.
Kiểm tra cải cách hành chính tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Nha Trang.


. Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn cùng Tổ kiểm tra số 1 đã kiểm tra công tác CCHC năm 2020 tại thị xã Ninh Hòa.


Từ đầu năm đến nay, UBND thị xã đã tập trung xây dựng, ban hành và tổ chức các kế hoạch CCHC; triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số mức độ hài lòng; sáng kiến trong công tác CCHC. Về kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, UBND thị xã tiếp nhận 3.037 hồ sơ, đã giải quyết 2.123 hồ sơ, trong đó sớm hạn và đúng hạn 2.095 hồ sơ (tỷ lệ 98,68%), trễ hạn 28 hồ sơ; tiếp nhận, giải quyết 238 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4...


Ông Nguyễn Văn Minh đánh giá, công tác CCHC của thị xã đã có những chuyển biến tích cực, tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm, đúng hạn đạt cao, chỉ số hài lòng của người dân cao. Tuy nhiên, thị xã cần rà soát lại hệ thống quy chế tổ chức hoạt động, cập nhật văn bản mới; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức; triển khai thực hiện chữ ký số…


Cùng ngày, đoàn kiểm tra công tác CCHC tại xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa. Tại buổi kiểm tra, xã Ninh Ích kiến nghị các cấp, ngành quan tâm hơn nữa chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa.


N.D - A.N

 

.

các thông tin tiện ích