10:07, 14/07/2020

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các địa phương, đơn vị

Ngày 14-7, Tổ kiểm tra số 3 (Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh) do ông Vĩnh Thông - Giám đốc Sở Tài chính, Phó Trưởng đoàn làm tổ trưởng kiểm tra chuyên đề về tài chính công tại Sở Giao thông vận tải.

. Ngày 14-7, Tổ kiểm tra số 3 (Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính - CCHC - tỉnh) do ông Vĩnh Thông - Giám đốc Sở Tài chính, Phó Trưởng đoàn làm tổ trưởng kiểm tra chuyên đề về tài chính công tại Sở Giao thông vận tải (GTVT).


Theo báo cáo, Sở GTVT được giao 28 biên chế, thanh tra sở 39 biên chế. Sở đã ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí, trong đó công tác thẩm định dự án tiết kiệm từ 10 đến 15% tổng mức đầu tư; tinh giản biên chế đạt 10% chỉ tiêu được giao trong giai đoạn 2015 - 2021. Theo kết quả chấm điểm đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đối với các đơn vị công lập đạt 98/100 điểm, đơn vị cơ quan nhà nước sử dụng ngân sách đạt 99/100 điểm.


Tổ công tác đánh giá, Sở GTVT đã thực hiện công khai quy chế tự chủ tài chính, báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định. Việc tinh giản biên chế của sở đã góp phần thực hiện tốt chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí, góp phần giảm chi ngân sách. Trong thời gian tới, Sở GTVT cần tiếp tục quan tâm việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy để đạt mục tiêu đề ra…


. Cùng ngày, ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng đoàn kiểm tra CCHC tỉnh, Tổ trưởng Tổ kiểm tra số 2 cùng các thành viên của tổ đã kiểm tra công tác CCHC tại UBND xã Diên Tân (huyện Diên Khánh).


6 tháng đầu năm, xã đã tiếp nhận và giải quyết 1.063 hồ sơ, trong đó có 6 hồ sơ trễ hạn thuộc lĩnh vực tư pháp hộ tịch. Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 có 21 hồ sơ, 1 hồ sơ trễ hạn. Việc cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử được thực hiện đầy đủ, tuy nhiên phần mềm thường xuyên bị nghẽn, mất kết nối. Việc giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, phần lớn người dân không biết tạo lập tài khoản hộp thư cá nhân, vì vậy cán bộ bộ phận một cửa phải tạo lập tài khoản cho người dân nên mất nhiều thời gian…


Đoàn tiếp tục kiểm tra công tác CCHC chuyên đề “Việc tổ chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử” tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Diên Khánh. 6 tháng đầu năm, chi nhánh đã tiếp nhận 8.380 hồ sơ, giải quyết 7.509 hồ sơ, 871 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. Trong đó, 7.434 hồ sơ đúng và sớm hẹn, trễ hẹn 75 hồ sơ, chiếm 1%. Tình hình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục về đất đai bằng hình thức trực tuyến ở mức độ 3, 4 có 1.073/2208 hồ sơ, đạt 48,59% so với chỉ tiêu giao…


Ông Phạm Duy Lộc đề nghị thời gian tới, chi nhánh khẩn trương rà soát, khắc phục những sai sót, hạn chế mà các thành viên trong đoàn kiểm tra đã chỉ ra; làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện hồ sơ thanh toán trực tuyến; quan tâm nâng cao kỹ năng xử lý hồ sơ trên phần mềm cho cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, giảm lượng hồ sơ trễ hạn…  


. Cùng ngày, Tổ kiểm tra số 1, Đoàn kiểm tra công tác CCHC tỉnh kiểm tra công tác CCHC năm 2020 tại Ban Dân tộc tỉnh.


Từ đầu năm đến nay, Ban Dân tộc tỉnh đã xây dựng, ban hành và tổ chức đầy đủ các kế hoạch, nhiệm vụ CCHC; thực hiện các giải pháp nâng cao các chỉ số đánh giá như: Triển khai, sử dụng chứng thư số, chữ ký số; đẩy mạnh cung cấp thông tin dịch vụ công, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; hoàn thành đúng tiến độ 100% nhiệm vụ UBND tỉnh giao… Năm 2019, công tác CCHC của Ban Dân tộc được xếp hạng tốt.


Đoàn kiểm tra ghi nhận nỗ lực của Ban Dân tộc trong công tác CCHC, thể hiện qua chỉ số đánh giá và xếp hạng tăng; cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia… Đoàn đề nghị ban tăng cường cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan đầy đủ, kịp thời theo Nghị định số 43/2011 của Chính phủ...


MẠNH HÙNG - M.T - N.Thảo