11:04, 18/04/2020

Tiếp tục cho thực hiện trực tuyến, qua bưu chính đối với toàn bộ thủ tục hành chính

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì trạng thái cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích, thanh toán trực tuyến đối với toàn bộ thủ tục hành chính trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hoà.

Ngày 17-4, UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành Công văn 3746 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Công văn 2964 ngày 1-4 của UBND tỉnh.


Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì trạng thái cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích, thanh toán trực tuyến đối với toàn bộ TTHC trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh (trừ các TTHC buộc người thực hiện phải trực tiếp đến cơ quan nhà nước) cho đến ngày 22-4. Đồng thời, tỉnh tiếp tục hỗ trợ chi phí nộp hồ sơ, trả kết quả, nộp phí, lệ phí qua bưu chính công ích đến ngày 22-4. Bộ phận một cửa các cấp bố trí nhân sự hợp lý và các điều kiện cần thiết phòng, chống lây nhiễm dịch để phục vụ hiệu quả những trường hợp có yêu cầu giải quyết TTHC trực tiếp.


 

 

UBND cấp huyện chỉ đạo cấp xã tiếp tục duy trì điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến ở cơ sở; bố trí trang thiết bị và cán bộ nghiệp vụ hỗ trợ người dân tạo lập, nộp hồ sơ trực tuyến, đăng ký dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán trực tuyến đối với toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các cơ quan thuộc tỉnh.

 

Đối với các TTHC đang dừng tính do cần liên hệ, kiểm tra xác minh thực địa từ ngày 15-4 trở về trước, các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo tiếp tục giải quyết theo quy trình và bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định.


N.V